ICP-MS 8800

Przekształcona technologia. Najwyższe osiągi analityczne.


Spektrometr ICP-MS Agilent 8800 (ICP-QQQ) stanowi przełom w technologii spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie wzbudzonej. Jako pierwszy i jedyny instrument w swoim rodzaju, 8800 ICP-QQQ umożliwia realizację najbardziej zaawansowanych prac badawczych i analitycznych z zakresu analizy wielopierwiastkowej i specjacyjnej (np. w połączeniu z HPLC, GC, CE).

Cechy kluczowe

  • Najwyższe osiągi analityczne - najwyższa czułość, przy jednocześnie bardzo niskim poziomie tła, gwarantuje uzyskanie najlepszych osiągów analitycznych w porównaniu do spektrometrów ICP-MS typu pojedynczego kwadrupola.
  • Wyniki, którym można ufać - unikalna konfiguracja 8800 ICP-QQQ umożliwia pracę w trybie MS/MS. Tryb MS/MS kontroluje, które dokładnie  jony (o określonym  m/z) mogą wnikać do komory kolizyjno-reakcyjnej . Zapewnia tym precyzyjną kontrolę procesów reakcji w komorze ORS3.
  • Maksymalna elastyczność - ICP-QQQ 8800 zapewnia uzyskanie najlepszych granic wykrywalności i oznaczalności w analizie próbek o różnym składzie: od materiałów półprzewodnikowych i odczynników, dla których badana jest czystość, po materiał biologiczny i kliniczny, próbki środowiskowe, i szerokiej gamy skomplikowane matryce, gdzie zastosowanie ICP-MS typu pojedynczego kwadrupola może okazać się niewystarczające.
  • Sprawdzony fundament - spektrometr 8800 ICP-MS (ICP-QQQ) kontynuuje niezwykłą historię innowacji Agilent Technologies w zakresie spektrometrii atomowej. ICP-QQQ  posiada wszystkie możliwości najlepszego i sprawdzonego przez użytkowników  ICP-MS 7700,  a jednocześnie dostarcza rozwiązań do tej pory nieosiągalnych w żadnym spektrometrze ICP-MS.
Szukaj w serwisie