ICP-MS 7800

Model spektrometru 7800 ICP-MS jest odpowiedzią na wymagania rynku ICP-MS poszukującego prostego i pewnego urządzenia do rutynowej pracy w atrakcyjnej cenie.


Łączy on w sobie sprawdzone, solidne, narzędzia z uproszczoną formą rutynowej analizy. Rozwiązania zastosowane w spektrometrze zapewniają wysoką tolerancję matrycy dzięki opcji HMI – Hight Matrix Introduction, szeroki zakres dynamiczny, skuteczną kontrolę interferencji wieloatomowych oraz doskonałą jakość wyników w analizie złożonych lub zmiennych matryc. ICP-7800 MS jest niezwykle łatwy w konfiguracji i obsłudze, co zapewnia szybki dostęp do wiarygodnych wyników w szerokim zakresie typów próbek. Model 7800 ICP-MS czerpie wiele od swoich poprzedników – 7700 i 7900 ICP-MS, dając użytkownikom szerokie możliwości analityczne w najkorzystniejszej cenie.

Cechy kluczowe

  • Szybka, rutynowa analiza pierwiastkowa - oprogramowanie ICP-MS MassHunter zawiera  w swojej bazie danych szereg gotowych  metod, które w prosty sposób można wczytać  i wykonywać analizę z zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami. Z łatwością można także tworzyć i rozwijać własne metody, konfigurując parametry w zależności od na rodzaju próbek i zastosowania.
  • Wysoka tolerancja matrycy  - unikalna technologia rozcieńczenia areozolu argonem (HMI) - standardowe wyposażenie 7800 ICP-MS, pozwala bezpośrednio  analizować próbki zawierające do 3% substancji rozpuszczonych (TDS) bez konieczności ich rozcieńczania, redukując czas przygotowania próbek oraz błędy i kontaminacje powstające w trakcie tradycyjnego rozcieńczania.
  • Skuteczne usuwanie interferencji wieloatomowych w trybie kolizyjnym z helem - tryb kolizyjny jest uniwersalny dla wszystkich pierwiastków, zapewnia efektywne usuwanie interferencji wieloatomowych , nie powodując powstawania nowych połączeń. Jego wyjątkowa skuteczność eliminuje konieczność stosowania nieuniwersalnych i niewygodnych  trybów reakcyjnych.  Dzięki wyjątkowej skuteczności trybu He, tworzenie i rozwijanie metod jest proste i rutynowe, a analiza danych  nie nastręcza trudności interpretacyjnych.
  • Analiza głównych i śladowych analitów w jednej sekwencji - szeroki dynamiczny zakres detektora (ODS) umożliwia bezpośrednią analizę głównych elementów (na poziomie setek lub tysięcy ppm) i śladowych pierwiastków  ( na poziomie pojedynczych ppt) w jednym cyklu.
  • Maksymalna wydajność  - opcjonalny, zintegrowany system inteligentnego wprowadzania próbek  (ISIS 3) oraz najnowszy automatyczny podajnik próbek SPS 4 zapewniają wyjątkową wydajność systemu z zachowaniem najwyższej jakości otrzymywanych wyników.
Szukaj w serwisie