Dako Omnis

Dako Omnis to system przeznaczony do obróbki preparatów, zaprojektowany w celu automatyzacji procesów barwienia immunohistochemicznego (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH) przeprowadzanych na skrawkach tkankowych utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE).
Proces barwienia nie wymaga ręcznej interakcji ze strony użytkownika od momentu załadowania preparatów FFPE do ich rozładowania po zakończonej obróbce.
Preparaty mogą być ładowane w sposób ciągły lub partiami.
Firma Dako zapewnia poddane walidacji, gotowe do użycia (RTU) odczynniki Dako Omnis wraz ze zoptymalizowanymi protokołami barwienia metodą IHC lub ISH do zastosowania w urządzeniu. Istnieje możliwość śledzenia informacji o terminie ważności w urządzeniu dla wszystkich zarejestrowanych odczynników.


System mieści w sobie do 60 próbek oraz 60 miejsc na reagenty o odpowiedniej dla przeprowadzenia reakcji temperaturze, co sprawia, że analiza przebiega płynnie i dokładnie. Dako Omnis posiada niedoścignioną przepustowość pozwalającą na przeanalizowanie 165 próbek immunohistochemicznych (IHC), 30 próbek poddanych hybrydyzacji in situ (ISH) w wyjątkowo szybkim czasie – 2,5h dla próbek IHC, 4h dla immunofluorescencji z hybrydyzacją in situ (FISH), 5h dla chromogenicznej hybrydyzacji in situ (CISH). Dako Omnis usprawnia pracę w laboratorium poprzez wysokiej jakości wybarwianie preparatów, oszczędność czasu oraz szeroki wybór technik w ramach jednego sprzętu, co przekłada się na bardziej kompleksową opiekę nad pacjentami.

Cechy kluczowe

  • Dako Omnis umożliwia dopasowanie zautomatyzowanej, rzetelnej analizy próbek do trybu pracy laboratorium -  konfiguracja pozwala na przeprowadzenie ISH w zależności od potrzeb: natychmiast po otrzymaniu próbek lub przez noc
  • Pojemność pozwalająca na umieszczenie 60 szkieł oraz 6 niezależnych jednostek barwiących umożliwia wybór trybu barwienia – ciągły lub podzielony
  • Możliwość wkładania i wyjmowania preparatów w trakcie działania systemu oszczędza czas i pozwala zoptymalizować pracę w laboratorium
  • Zautomatyzowane mieszanie chromogenu ogranicza do minimum kontakt personelu z toksycznymi odczynnikami oraz zapewnia wyrównane i trwałe efekty wybarwienia.
  • Technologia dynamicznych przerw w trakcie barwienia ułatwia pełne pokrycie płytki odczynnikiem i zapewnia doskonałe efekty końcowe
  • Używanie Dako FLEX RTU, systemu wraz z zwalidowanymi odczynnikami, wizualizacją przebiegu pracy i protokołami dopasowanymi do poszczególnych próbek pozwala na uzyskiwanie dokładniejszych wyników, a tym samym pewniejsze diagnozowanie pacjentów
  • Intuicyjny interfejs i indywidualne logowanie każdego użytkownika minimalizuje ryzyko pomyłki a jednocześnie ułatwia śledzenie prowadzonych analiz
  • Oprogramowanie DakoLink Omnis współpracuje w ramach sieci LIS i LAN, co pozwala na integracje z innymi urządzeniami w laboratorium oraz ułatwia śledzenie danych diagnostycznych pacjentów
Szukaj w serwisie