Transkryptomika Single Cell RNA

​​​​​Badanie transkryptomu

Rozwiązanie Chromium Single Cell Gene Expression firmy 10x Genomics umożliwia pełną charakterystykę i profilowanie ekspresji genów w tysiącach komórek jednocześnie. Biblioteka do sekwencjonowania jest gotowa w ciągu jednego dnia. Profilowanie ekspresji z rozdzielczością pojedynczej komórki jest kluczowe m.in. dla zrozumienia mechanizmów rozwoju, w którym każda komórka ma unikatową rolę.
 

Dzięki rozwiązaniu Feature Barcoding istnieje możliwość uzyskania informacji o białkach powierzchniowych komórki. W tym celu należy użyć specyficznych przeciwciał posiadających znacznik nukleotydowy. Wynikiem eksperymentu będzie informacja o transkryptomie oraz o występowaniu białek powierzchniowych dla każdej analizowanej komórki.

Oferujemy pełne rozwiązanie: od rozdziału zawiesiny komórek do analizy wyników.

Profilowanie immunologiczne

Równoległa analiza tysięcy limfocytów w celu zdefiniowania genetycznego zróżnicowania limfocytów odpowiedzialnych za specyficzną i skuteczną odpowiedź układu odpornościowego. Możliwość sekwencjonowania regionów VDJ z rozdzielczością pojedynczej komórki. Rozwiązanie dedykowane dla immunologii, immunoonkologii czy badania chorób zakaźnych.

Pobierz broszurę Immune Profiling.

Epigenetyka

Rozwiązanie Single Cell ATAC (Assay for Transposase Accessible Chromatin) umożliwia badanie obszarów chromatyny aktywnej transkrypcyjnie z rozdzielczością pojedynczej komórki. Uzyskane wyniki pomagają zrozumienie mechanizmów regulujących ekspresję genów.

Dostępne rozwiązanie Single Cell Multiome ATAC + Gene Expression umożliwia jednoczesną analizę ekspresji genów i euchromatyny w tej samej komórce.

Pobierz broszurę Multiome ATAC + Gene Expression.

 

 

Aparat Chromium Controller


Aparat Chromium Controller wykorzystuje technologię mikroprzepływów do rozdziału zawiesiny komórek na krople zawierające pojedyncze komórki oraz dodatkowe odczynniki potrzebne do utworzenia biblioteki NGS. System umożliwia wykorzystanie wszystkich dostępnych odczynników 10x Genomics do analizy ekspresji genów, profilowania immunologicznego, Feature Barcoding, ATAC-seq.

Cechy systemu Chromium:

  • pełne rozwiązanie od zawiesiny komórek do gotowej do sekwencjonowania biblioteki,
  • wysoka przepustowość od 100 do ponad 80’000 komórek w ciągu 10 minut,
  • uzyskanie informacji o transkryptomie do 65% nałożonych komórek,
  • jedno urządzenie i wiele zestawów odczynników dedykowanych do poszczególnych aplikacji,
  • pełny pakiet oprogramowania do analizy i wizualizacji wyników.
Szukaj w serwisie