Transkryptomika przestrzenna

Transkryptomika przestrzenna

Technologia Visium Spatial Gene Expression umożliwia analizę tkanek na podstawie ekspresji mRNA. Dostępne są protokoły pozwalające na profilowanie całego transkryptomu albo wybranych paneli genów. Dzięki Visium możliwe jest połączenie analizy morfologicznej (np. barwienia preparatów hematoksyliną i eozyną oraz immunofluorescencja) z transkryptomiką. Uzyskane wyniki pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów patogenezy, prawidłowego rozwoju i badań translacyjnych.
Technologia Visium ma rozdzielczość od 1 do 10 komórek zależnie od typu tkanki. Oferujemy pełne rozwiązanie: od przygotowania preparatu do analizy do analizy wyników.


Pobierz broszurę o Visium.
Pobierz broszurę o Visium do analizy przestrzennej transkryptów i białek.

Szukaj w serwisie