Fusion UV/Persulfate Analyzer

Prawie 40 lat temu Dohrmann rozpoczął projektowanie i produkcję pierwszych analizatorów całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC). Po dołączeniu do rodziny Tekmar kontynuowana jest tradycja produkcji innowacyjnych laboratoryjnych analizatorów TOC. Analizator całkowitej zawartości węgla Dohrmann Serii Fusion nie stanowi wyjątku. Analizator TOC Fusion oferuje większą elastyczność, inteligentne działanie oraz łatwość obsługi, co czyni go idealnie dostosowanym do większości wymagań laboratoryjnych.

Automatyzacja bez nadzoru użytkownika i intuicyjne oprogramowanie kontrolne
Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego Fusion korzysta z wydajnego utleniania nadsiarczanów UV, zapewniając doskonałe uwalnianie węgla nawet z najbardziej wymagających matryc. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii stężenia ciśnienia statycznego (SPC), analizator całkowitej zawartości węgla organicznego Fusion osiąga bezprecedensową czułość niedyspersyjnego detektora podczerwieni (NDIR). Analizator Fusion wyposażony jest w najnowszą technologię i oferuje wysoką produktywność w wielu zastosowaniach.

Przegląd detekcji NDIR pod zwiększonym ciśnieniem

Detekcja pod zwiększonym ciśnieniem, lub odczyt statyczny, jest techniką stosowaną do zwiększenia stężenia CO2 powstającego w wyniku utleniania próbki. Technika ta stosowana jest zarówno w analizie jakościowej, jak i ilościowej. W tej części opisano podstawy techniki analizy pod zwiększonym ciśnieniem. Kliknij, aby uzyskać więcej informacji Przegląd detekcji NDIR pod zwiększonym ciśnieniem.

Zastosowania i przemysł

 • ​Farmaceutyczne
 • Środowiskowe

Metody

 • EPA 415.1- 415.3, 9060A, 
 • Metoda standardowa 5310C, ASTM D4779 i D4839, 
 • prENV 13370, 
 • Walidacja czystości / Metoda USP TOC <643> / EP 2.2.44 / JP

 

Analizator całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) Fusion oraz oprogramowanie TekLinkTM oferują rozwiązania umożliwiające zwiększenie przepustowości próbek przy jednoczesnym zwiększeniu wiarygodności uzyskiwanych danych.

Cechy kluczowe

 • Monitorowanie automatycznej kalibracji bez nadzoru użytkownika
 • Automatyczne rozcieńczanie standardów lub próbek
 • Funkcja inteligentnego rozcieńczania automatycznie rozcieńczająca próbki do zakresu kalibracji
 • Automatyczne narzędzia diagnostyczne obejmujące test szczelności
 • Funkcjonalność 21 CFR Part 11 – elektroniczne zapisy i podpisy (ERES) obejmująca ścieżki audytu i zarządzanie kontami użytkowników
 • Eksport raportów w formatach określonych przez użytkownika, obejmujących metadane i numery wersji
 • Kompleksowe opracowanie metod i tworzenie planów pracy​
 • Masowy kontroler przepływu (MFC) zmniejszający zużycie gazu i usprawniający kontrolę przepływu
Szukaj w serwisie