6550A iFunnel - LC/MS

Spektrometr mas typu Q-TOF LC/MS model 6550A z technologią iFunnel zapewnia maksymalną czułość oraz dokładność mas, zapewniając niezrównane limity detekcji dla instrumentu o wysokiej rozdzielczości.

Cechy kluczowe

  • Czułość na poziomie femtogramów – dzięki zastosowaniu technologii iFunnel zwiększającej transfer jonów w celu osiągnięcia najniższych poziomów detekcji wśród spektrometrów mas wysokiej rozdzielczości
  • Połączenie wysokiej czułości oraz dokładności mas umożliwia selektywne, wysokorozdzielcze analizy ilościowe, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu interferencji
  • Precyzyjne i pewne wyniki analiz dzięki dokładności mas poniżej 1 ppm oraz rozdzielczości na poziomie 45000
  • Kompleksowe analizy przesiewowe dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznemu (nawet do 5 rzędów wielkości), który w połączeniu z doskonałymi limitami detekcji oraz znakomitą powtarzalnością, pozwala na precyzyjną identyfikację śladowych ilości związków badanych nawet w obecności bardziej intensywnych związków w matrycy
  • Najwyższe szybkości przemiatania widm – skanowanie z szybkością do 50 widm na sekundę, umożliwiaja pełne wykorzystanie rozwiązań z zakresu wysokosprawnej chromatografii firmy Agilent takich jak Agilent Infinity II UHPLC, 2D-LC, SFC (Chromatografia z faza ruchomą w stanie nadkrytycznym), czy też GC-APCI
  • Wykorzystanie oprogramowania MassHunter Suite Software umożliwia profilowanie, charakteryzowanie związków, identyfikację oraz oznaczanie ilościowe związków w złożonych mieszaninach, korzystając z danych zawierających dokładne masy związków zbieranych w trybie MS jak i MS/MS
  • Nowa technika All Ions MS/MS do celowanych i niecelowanych analiz przesiewowych dostępna zarówno dla instrumentów typu TOF oraz Q-TOF LC/MS

Zastosowania

Szukaj w serwisie