6545 - LC/MS

Podnosząc standardy dla instrumentów typu Q-TOF średniej klasy, wysokorozdzielczy aparat 6545 Q-TOF firmy Agilent zapewnia większą zdolność rozdzielczą oraz czułość pięciokrotnie wyższą w odniesieniu do poprzednich instrumentów tej klasy oferowanych przez firmę Agilent. Zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie szybkiego automatycznego strojenia instrumentu umożliwia użytkownikom uzyskanie najlepszych wyników dla związków niskocząsteczkowych — niezależnie od tego czy laboratorium specjalizuje się w analizach przesiewowych w kontroli jakości produktów spożywczych, analizach środowiskowych, metabolomice, lipidomice, czy farmakokinetyce.  Wysoka czułość i rozdzielczość aparatu 6545 w połączeniu z narzędziami do eksploracji danych dostępnymi w oprogramowaniu Agilent MassHunter oraz z bibliotekami PCDL (Personal Compound Database and Library), zapewnia szybszą i dokładniejszą identyfikację nieznanych związków.

Cechy kluczowe

  • Nowe, szybkie automatyczne strojenie (Autotune) pięciokrotnie zwiększa czułość dla aplikacji, w których oznaczane są związki niskocząsteczkowe
  • Nowa Technologia Autotune pozwala również chronić przed degradacją związki labilne, w celu zwiększenia ich wykrywalności
  • Nowe rozwiązania w zakresie elektroniki pozwalają zwiększyć zarówno zdolność rozdzielczą instrumentu oraz dokładność pomiaru masy do 0.8 ppm
  • Nowy układ optyki jonowej zapewnia większą odporność instrumentu
  • Nowe rozwiązania w zakresie optyki ogniskującej strumień jonów pozwalają na zachowanie większej spójności uzyskiwanych wyników oraz pozwalają zminimalizować prace konserwacyjne zwiększając produktywność
  • Nowa konstrukcja detektora zwiększa jego żywotność nawet trzykrotnie
Szukaj w serwisie