6500 - LC/MS

Spektrometry mas typu kwadrupol-analizator czasu przelotu (Q-TOF) są narzędziem dedykowanym do analiz przesiewowych, identyfikacji nieznanych związków w analizach niecelowanych, tworzenia profili próbek badanych oraz analizach ilościowych złożonych próbek. Połączenie niezrównanej szybkości pracy, czułości, dokładności mas oraz szerokiego zakresu dynamicznego analizatorów serii 6500, umożliwia uzyskanie największej ilości informacji z analizowanych próbek. Oprogramowanie MassHunter umożliwia dogłębną eksplorację ogromnej ilości danych uzyskanych dzięki spektrometrii mas wysokiej rozdzielczości. Spektrometry mas typu kwadrupol-analizator czasu przelotu serii 6500 są idealnym narzędziem, umożliwiającym sprostanie wyzwaniom analitycznym w dziedzinach takich jak farmacja, proteomika, metabolomika, kontrola jakości produktów spożywczych, medycyna sądowa, toksykologia oraz przesiewowe analizy środowiskowe.

Cechy kluczowe

  • Model 6530 Q-TOF LC/MS – ekonomiczny instrument dedykowany do prac badawczych i analiz rutynowych, wykorzystujący pełną moc wysokorozdzielczych analiz poziomu MS/MS
  • Model 6545 Q-TOF LC/MS – Wysoce wydajny Instrument dedykowany do intensywnej, wysokoprzepustowej pracy w laboratoriach rozwojowo-badawczych
  • Model 6550 iFunnel Q-TOF LC/MS – Instrument o czułości na poziomie femtogramów – zastosowanie technologii iFunnel zwiększa transfer jonów w celu osiągnięcia najniższych poziomów detekcji wśród spektrometrów mas wysokiej rozdzielczości
  • Model 6560 Ion Mobility Q-TOF LC/MS – Instrument wykorzystujący spektrometrię ruchliwości jonów zapewniającej dodatkowy wymiar rozdzielenia, pozwalający na uzyskanie największej ilości informacji z analizowanych próbek
  • Szeroki zakres dynamiczny (nawet do 5 rzędów wielkości) pozwala na precyzyjną identyfikację śladowych ilości związków badanych nawet w obecności bardziej intensywnych związków w matrycy
  • Najwyższe szybkości przemiatania widm – nowa elektronika i algorytmy oprogramowania sterującego umożliwiają skanowanie z szybkością do 50 widm na sekundę, umożliwiając pełne wykorzystanie rozwiązań z zakresu chromatografii firmy Agilent takich jak Agilent Infinity II UHPLC, 2D-LC, SFC (Chromatografia z faza ruchomą w stanie nadkrytycznym), czy też GC-APCI
  • Zwiększona czułość dla aplikacji o dużej wydajności – zastosowanie technologii Agilent Jet Stream technology w połączeniu z ulepszonym układem optyki jonowej zapewnia pięciokrotny wzrost czułości, utrzymywanej stabilnie w aplikacjach charakteryzujących się dużą przepustowością
  • Oprogramowanie MassHunter Suite Software korzystając z danych zawierających dokładne masy związków zbieranych w trybie MS jak i MS/MS oraz danych izotopowych wysokiej rozdzielczości ułatwia profilowanie, charakteryzowanie związków, identyfikację oraz oznaczanie ilościowe związków w złożonych mieszaninach
  • Nowa technika All Ions MS/MS do celowanych i niecelowanych analiz przesiewowych dostępna zarówno dla instrumentów typu TOF oraz Q-TOF LC/MS.

Zastosowania

Szukaj w serwisie