Chromatograf gazowy 490 Micro GC

Chromatograf gazowy 490 Micro GC to wytrzymałe i kompaktowe urządzenie dostarczające wszystkich potrzebnych informacji dokładnie wtedy kiedy są potrzebne. Piąta generacja 490 Micro GC jest zaprojektowana, by zapewniać maksymalną elastyczność i łatwość obsługi. Dostosowanie opcji dotyczących modułów kolumny i optymalizacja kondycjonowania próbki  pozwala osiągnąć lepszą czułość wykorzystywanej metody. System 490 Micro GC jest wstępnie skonfigurowany, fabrycznie testowany do analizy i praktycznie gotowy do użycia. W każdej chwili istnieje możliwość ponownej konfiguracji ustawień. Przy użyciu zainstalowanej wtyczki użytkownika rekonfiguracja trwa tylko kilka minut. Mały rozmiar i waga 490 Micro GC umożliwia łatwe przenoszenie urządzenia pomiędzy analizami wykonywanymi w terenie.

Cechy kluczowe

  • Szybka, precyzyjna analiza gazu w kilka sekund z wąskim otworem kapilary. Obecność PLOT oraz mikro upakowania kolumny podnosi jakość produktu i wykonywanej analizy.
  • Zapewnia elastyczność pracy w laboratorium i w terenie. Cztery niezależne moduły GC zawierają pneumatykę, port dozownika, kolumnę i detektor. Istnieje możliwość szybkiej rekonfiguracji ustawień dla każdej aplikacji.
  • Zwiększona częstotliwość monitorowania poprzez mikro-elektryczną kontrolę gazu z możliwością zastosowania Backflush, co pozwala znacząco ograniczyć czas trwania analizy oraz umożliwia podawanie próbek bez wcześniejszego etapu ich oczyszczania.
  • Szybkie i łatwe uruchomienie urządzenia zapewniające uzyskanie wiarygodnych wyników zarówno w laboratorium jak i w terenie.
  • Proste w obsłudze oprogramowanie OL EZChrom, EZChrom, EZChrom Elite zapewnia wszechstronny system kontroli, zbierania danych i generowania raportów. Istnieje również możliwość zdalnej kontroli poprzez użycie PC lub Internetu.

Zastosowania

Szukaj w serwisie