Podstawy pracy ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol sprzężony z chromatografami cieczowymi

Zapraszamy na szkolenie o tematyce: Podstawy pracy ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol sprzężony z chromatografami cieczowymi.

 

Termin szkolenia: 

12-14.03.2019 r.

 

Miesjce szkolenia:

Laboratorium Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

E-mail: laboratorium@perlan.com.pl

Zakres:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawami zasad pracy ze spektrometrami mas typu LC-QQQ oraz podstawowymi pracami konserwacyjnymi dla instrumentów LC-QQQ firmy Agilent. W ramach warsztatów uczestnicy poznają zasady strojenia spektrometru mas, optymalizacji parametrów pracy spektrometru mas w trybie przemiatania widm mas, obserwacji wybranych jonów (SIM), obserwacji wybranych reakcji fragmentacji (MRM), dynamicznej obserwacji wybranych reakcji fragmentacji (dynamic MRM) oraz wyzwalanej obserwacji wybranych reakcji fragmentacji (triggered MRM), zasadami tworzenia własnych bibliotek MRM oraz wykorzystania komercyjnie dostępnych bibliotek MRM firmy Agilent. Uczestnicy poznają zasady oraz oprogramowanie umożliwiające optymalizację parametrów pracy źródła jonów typu Agilent Jet Stream ESI. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą analizę jakościową uzyskanych wyników i poznają zasady tworzenia własnych bibliotek widm mas zbieranych w trybie przemiatania wid mas oraz bibliotek widm mas fragmentacyjnych zbieranych w trybie triggered MRM. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą analizę ilościową uzyskanych wyników, kalibrację metody spektro-chromatograficznej, rekalibrację metody, poznają zasady analizy ilościowej próbek rzeczywistych oraz generowania raportów z analiz.

Szukaj w serwisie