Podstawy pracy ze spektrometrami mas typu potrójny kwadrupol sprzężonymi z chromatografami gazowymi

Zapraszamy na szkolenie o tematyce: Podstawy pracy ze spektrometrami mas typu potrójny kwadrupol sprzężonymi z chromatografami gazowymi.

 

Termin szkolenia: 

16-18.04.2019 r.

 

Miesjce szkolenia:

Laboratorium Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

Pomorski Park Naukowo Technologiczny

Aleja Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

E-mail: laboratorium@perlan.com.pl

Zakres:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawami zasad pracy ze spektrometrami mas typu GC-QQQ oraz podstawowymi pracami konserwacyjnymi dla instrumentów GC-QQQ firmy Agilent. W ramach warsztatów uczestnicy poznają zasady strojenia spektrometru mas, optymalizacji parametrów pracy spektrometru mas w trybie przemiatania widm mas, obserwacji wybranych jonów (SIM), obserwacji wybranych reakcji fragmentacji (MRM) oraz dynamicznej obserwacji wybranych reakcji fragmentacji (dynamic MRM), zasadami tworzenia własnych bibliotek mas oraz wykorzystania komercyjnie dostępnych bibliotek widm mas oraz bibliotek MRM firmy Agilent. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą analizę jakościową uzyskanych wyników i poznają zasady tworzenia własnych bibliotek widm mas zbieranych w trybie przemiatania widm mas. W trakcie warsztatów uczestnicy przeprowadzą analizę ilościową wyników uzyskanych w trybie przemiatania widm mas oraz w trybie MRM, kalibrację metody spektro-chromatograficznej, rekalibrację metody, poznają zasady analizy ilościowej próbek rzeczywistych oraz generowania raportów z analiz.

Szukaj w serwisie