Sprzęt laboratoryjny Stuart, Jenway, Elektrothermal, Techne, PCRmax

Prezentujemy Państwu produkty najwyższej jakości:

Stuart

 •          Bloki grzewcze
 •          Wirówki
 •          Liczniki kolonii
 •          Urządzenia flokulacyjne
 •          Płaszcze grzejne
 •          Homogenizatory
 •          Mieszadła z grzaniem
 •          Płyty grzejne
 •          Inkubatory (również z wytrząsaniem)
 •          Pipety
 •          Mieszadła
 •          Chłodziarki
 •          Wyparki obrotowe
 •          Rotatory
 •          Wytrząsarki
 •          Vortex’y
 •          Łaźnie wodne

Jenway

 •          Kolorymetry
 •          Mierniki przewodności
 •          Miernik tlenu rozpuszczonego
 •          Fotometry płomieniowe
 •          Fluorometry
 •          pH-metry
 •          Spektrofotometry

Elektrothermal

 •          Płaszcze grzejne
 •          Aparat Kjeldahla
 •          Taśmy grzejne
 •          Aparaty do oznaczania temperatury topnienia
 •          Produkty histologiczne
 •          Mieszadła
 •          Urządzenia grzewcze i chłodzące

Techne

 •          Mieszadła biologiczne
 •          Bloki grzewcze do koncentratorów próbek
 •          Inkubatory do hybrydyzacji
 •          Koncentratory próbek
 •          Urządzenia do chłodzenia próbek
 •          Łaźnie wodne z termoregulacją

PCRmax

 • Termocyklery
 • Real-Time PCR
 • Odczynniki do Real-Time PCR
Szukaj w serwisie