Końcówki do pipet

Brand

Końcówki do pipet firmy BRAND produkowane są w warunkach cleanroom, automatycznie pakowane zarówno do torebek, jak i do różnego typu pojemników. Wytwarzane są z polipropylenu o wysokiej czystości, wolnego od DiHEMDA i oleamidu, bez dodatku smarów, z zastosowaniem barwników nie zawierających kadmu. Podziałka na każdej końcówce pozwala na szybkie sprawdzenie objętości. Końcówki są autoklawowalne w temperaturze 121°C (2 bary), zgodnie z normą DIN EN 285. Oznaczone są również znakiem CE za zgodność z dyrektywą IVD 98/79 EC. Wszystkie końcówki (także z filtrem) o pojemności do 1000 μL są wolne od DNA (< 40 fg), RNaz (< 8.6 fg), endotoksyn (< 1 pg) i ATP (< 1 fg).

 

Dostępne typy końcówek do pipet:

 • bez filtra lub z filtrem PE (do 1000 μL)

 • sterylne (do 1000 μL) lub niesterylne

 • standardowe lub Ultra Low Retention (do 1000 μL)

 

Dostępne rozmiary końcówek do pipet:

 

Rozmiar końcówki

Standardowa bez filtra

Standardowa z filtrem

Ultra Low Retention
bez filtra

Ultra Low Retention
z filtrem

0,1 - 1 μL

 

 

0,5 - 10 μL

 

 

0,1 - 20 μL

 

 

0,5 - 20 μL

 

 

1 - 20 μL

 

 

2 - 20 μL

 

 

1 - 50 μL

 

 

5 - 100 μL

 

 

2 - 200 μL

 

 

5 - 200 μL

 

 

5 - 300 μL

 

 

50 - 1000 μL

0,5 - 5 mL

   

1 - 10 mL

   

 

 

Dostępne typy opakowań:

 • torebki strunowe (tylko końcówki niesterylne)

 • TipBox (pudełko z przykrywką)

 • TipRack (opakowania uzupełniające do TipBox)

 • TipStackTM (5 opakowań uzupełniających w stosie plus 1 pusty TipBox)

 

Axygen

Poza standardowymi końcówkami do pipet, Axygen oferuje również końcówki z serii MAXYMUM Recovery (do 1250 μL) o ultra gładkiej powierzchni. Wszystkie końcówki Axygen są wolne od Rnaz, Dnaz i endotoksyn, dostępne także sterylne lub niesterylne. Końcówki pakowane są w torebki strunowe lub w raki (pudełka PP).

 

Dostępne typy końcówek:

 • 10 μL

  z filtrem lub bez filtra
  o standardowej długości lub wydłużone
 • 20 μL

  z filtrem lub bez filtra
 • 200 μL

  z filtrem (z ograniczeniem objętości roboczej) lub bez filtra
  wąskie lub szerokie
  ze znacznikami objętości lub bez
 • 250 μL

  ze znacznikami objętości lub bez
 • 300 μL

  z filtrem lub bez filtra
  z końcówką Fine-Point
 • 1000 μL

  z filtrem lub bez filtra
  wąskie lub szerokie
 • 1200 μL

  z filtrem (max. 1100 μL) lub bez filtra
 • 1250 μL

  z filtrem lub bez filtra
  Martix-style
 • 5 mL

 • 10 mL

 

DLAB

Firma DLAB oferuje uniwersalne końcówki do pipet, kompatybilne z popularnymi pipetami automatycznymi.

 
Szukaj w serwisie