Pewność wyników dzięki wydajnym usługom konserwacji i kalibracji

Potwierdzona weryfikacja działania chromatografów cieczowych i gazowych firmy Agilent Technologies

 

Współczesne wyśrubowane standardy jakości sprawiają, że laboratoria chemiczne, spożywcze, kryminalistyczne, kontraktowe itp. często muszą wykazywać się dokumentacją świadczącą o odpowiedniej konserwacji i kalibracji systemów analitycznych. Dotyczy to zwłaszcza laboratoriów działających zgodnie z normą ISO 17025 lub innymi podobnymi certyfikatami zarządzania jakością.

Usługa Weryfikacji Działania (Functional Verification, FV) obejmuje rekomendowane fabrycznie przez Agilent Technologies przeglądy systemów LC i GC oraz pomiary metrologiczne. Weryfikacja działania to potwierdzenie precyzyjności i kalibracji systemów przez lidera sektora farmaceutycznego, który od 1997 określany jest mianem numeru 1 w świadczeniu usług zgodności. W ciągu zaledwie ośmiu godzin dostarczamy pełną dokumentację i wszelkie zaświadczenia dotyczące poprawy jakości lub pomocne w utrzymaniu statusu akredytacyjnego.

 

Weryfikacja Działania to pewność i rzetelność uzyskiwanych wyników

  • Przegląd okresowy wszystkich modułów systemu analitycznego
  • Metrologiczne pomiary temperatury, ciśnienia, przepływu, długości fali, szumu, dryftu i innych parametrów właściwych dla danego systemu
  • Certyfikat wydajności świadczy o tym, że system spełnia wymagania dokładności i kalibracji stosowanych w laboratorium norm jakości lub normy ISO 17025
  • Spójność działania z urządzeniami w laboratoriach na całym świecie – dzięki wystandaryzowanym protokołom konserwacji i sprawdzonej metodologii badań i pomiarów, stosowanej przez Agilent Technologies
  • Wydajna weryfikacja – w celu zapewnienia wysokiej jakości i wiarygodności wyników uzyskiwanych przy pomocy chromatografu.