Prowadzimy cykliczne szkolenia z zakresu chromatografii i spektrometrii mas. Są to warsztaty teoretyczne oraz praktyczne wraz z podstawowymi czynnościami naprawczymi. Szkolenia te są skierowane zarówno do początkujących jak i do zaawansowanych użytkowników. Prosimy o zapoznawanie się z naszym kalendarzem, który jest aktualizowany na bieżąco.