Innowacyjna technologia zastosowana w źródle jonów Agilent Jet Stream wykorzystuje  azot (N2) o wysokiej temperaturze w celu zwiększenie wydajności tworzenia jonów oraz desolwatacji, a tym samym zwiększenia intensywności sygnału i redukcji szumów. Technologia Agilent Jet Stream jest w stanie nawet pięcio-dziesięciokrotnie zwiększyć czułość dla szerokiej grupy związków niskocząsteczkowych poddawanych jonizacji przez elektrorozpylanie (ESI). W analizach proteomicznych zastosowanie technologii Agilent Jet Stream pozytywnie wpływa na ilość zidentyfikowanych unikalnych peptydów, dopasowanie sekwencji białek poddanych trawieniu proteolitycznemu i pozytywną identyfikację białek.  

Azot ogrzany do wysokich temperatur zastosowany jako gaz osłonowy tworzący kurtynę wokół strumienia rozpylanego z nebulizatora, znacząco zwiększa wydajność desolwatacji. Tym samym większa ilość jonów oraz zmniejsza ilość kropli rozpuszczalnika przedostających się do kapilary co skutkuje intensywniejszym sygnałem i niższym poziomem szumów.

Technologia Agilent Jet Stream znajduje zastosowanie w najbardziej wymagających aplikacjach LC/MS, zapewniając maksymalną czułość, doskonale sprawdza się w analizach śladowych w dziedzinach takich jak ochrona środowiska, czy kontrola jakości produktów spożywczych.