Analizatory LC/MS 6495 QQQ oraz 6550 Q-TOF są wstanie osiągać bezprecedensowe czułości dzięki zastosowaniu przełomowej technologii Agilent iFunnel, zaprojektowanej tak, by znacząco zwiększyć ilość jonów dostarczanych do spektrometru mas. Technologia iFunnel jest połaczeniem trzech innowacyjnych rozwiązań:     

  • Technologia Agilent Jet Stream – azot ogrzany do wysokich temperatur zastosowany jako gaz osłonowy tworzący kurtynę wokół strumienia rozpylanego z nebulizatora, znacząco zwiększa wydajność desolwatacji oraz pozwala zogniskować strumień jonów na wlocie do kapilary. Tym samym większa ilość jonów oraz zmniejsza ilość kropli rozpuszczalnika przedostających się do kapilary co skutkuje intensywniejszym sygnałem i niższym poziomem szumów.
  • Zastosowanie sześciokanałowej kapilary w komorze desolwatacyjnej – sześć koncentrycznie ułożonych kanałów kapilary zlokalizowanych w bogatej w jony strefy źródła Agilent Jet Stream pozwala na dostarczenie sześciokrotnie większej ilości jonów do układu iFunnel.
  • Dwustopniowy układ Ion Funnel (przesunięte względem siebie, leje jonowe) – innowacyjne rozwiązanie pozwalające wydajnie usunąć nadmiar gazu (N2) ogniskując jednocześnie strumień jonów na wejściu do analizatora mas w celu zapewnienia maksymalnej intensywności sygnału.