Nowa technika Agilent All Ions MS/MS umożliwia w  prosty i szybki sposób tworzenie metod zbierania danych za pomocą instrumentów typu TOF i Q-TOF LC/MS, pozwala na szybkie i dokładne potwierdzenie identyfikacji związków z danych wysokiej rozdzielczości. Dzięki zastosowaniu techniki All Ions MS/MS, stworzenie celowanej metody ilościowej zajmuje minuty a nie dni.

Główne korzyści

  • Wyszukiwanie i optymalizacja parametrów MS/MS dla związków do analizy celowanej w ułamku czasu potrzebnego do tej pory
  • Łatwość dodawania nowych analitów do listy związków celowanych
  • Zwiększona produktywność dzięki przyspieszonemu procesowi przeglądania danych i raportowania wyników

Zasada działania

  • Technika All Ions MS/MS wykorzystuje przemiatanie widm mas z zastosowanie naprzemiennie wysokich i niskich energii w trakcie zbierania danych. Przy wysokich energiach w trakcie przemiatania widm mas powstają potomne jony fragmentacyjne, niskie energie pozwalają zachować jony macierzyste (pseudo-cząsteczkowe)
  • Jony macierzyste są ekstrahowane z danych automatycznie na podstawie przeszukiwania baz danych dokładnych mas w bibliotekach PCDL (Personal Compound Database and Library)
  • Odpowiadające jonom macierzystym, potomne jony fragmentacyjne są ekstrahowane z zastosowaniem bibliotek dokładnych mas PCDL

Wyniki koelucji oraz wykres koelucji wskazują jakość korelacji dla jonu macierzystego i potomnego dla każdego ze związków.

 

Przykładowe wyniki

Chromatogramy wybranych jonów (Extracted ion chromatograms -EICs) dla jonu macierzystego i fragmentacyjnych jonów potomnych wykazują doskonałą zgodność szczytów pików chromatograficznych (wykres górny);  Wykres koelucji obrazuje punkt w czasie 8.050 minut, w którym wszystkie jony koeluują (wykres dolny). Dzięki powyższym narzędziom analityk może szybko i z dużą pewnością określić jakość identyfikacji związków.