HaloPlexHS – NOWOŚĆ!!

Wykrywanie zmian somatycznych w heterogenicznych populacjach komórek jest ważną częścią w badaniach genetyki nowotworów i określaniu różnorodności immunologicznej. W przeciwieństwie do odziedziczonych mutacji, wariacje somatyczne często występują na niskich frekwencjach alleli i do ich wykrycia potrzebne są czułe metody. HaloPlexHS  to metoda metoda sekwencjonowania o wysokiej czułości oparta na amplikonach generowanych tak jak w klasycznej technologii HaloPlex. W HaloPlexHS nadaje się molekularne znaczniki amplikonom w bibliotece genowej, co umożliwia identyfikację duplikatów odczytów pozwalającą na znacznie większą, w porównaniu do standardowych metod NGS, dokładność analizy nawet przy niskich częstotliwościach alleli. W połączeniu z możliwością elastycznego dopasowania panelu aż do 5 Mb i z przyspieszonym cyklem pracy wynoszącym mniej niż 6 godzin, przy ilości gDNA od 50 ng, HaloPlexHS sprawdza się w badaniach klinicznych do dokładnego wykrywania rzadkich wariantów.

Nieporównywalna czułość

 • Unikalne oznaczanie fragmentów DNA przy użyciu ponad miliona 10-nt molekularnych znaczników.
 • Pewne wykrywanie mutacji znajdujących się w allelach o frekwencji poniżej 1% w genetycznie heterogenicznych próbkach.

Wyjątkowa dokładność

 • Różnicowanie prawdziwych wariantów od artefaktów PCR lub powstałych przez utrwalanie w formalinie poprzez analizowanie obydwu łańcuchów DNA.
 • Wysoki współczynnik „on-target” i głębokie pokrycie sprawia że żaden z kluczowych wariantów nie zostanie pominięty.

Szybsze rozwiązanie

 • Kompletny protokół wzbogacenia próby w mniej niż 6 godz. przy tylko 50 ng gDNA.
 • Od surowych danych do skategoryzowanych mutacji w trzech krokach – dzięki oprogramowaniu do analizy danych SureCall.


Aby rozpocząć swój indywidualny projekt HaloPlexHS Illumina i ION, skorzystaj z internetowego narzędzia SureDesign.

HaloPlexHS oferuje również rozszerzenie do molekularnego metkowania paneli ClearSeq AML i ClearSeq Cancer Research.

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych. 

Spersonalizowany Zestaw HaloPlex

Spersonalizowany zestaw HaloPlex oferuje nieporównywalną elastyczność w tworzeniu paneli skoncentrowanych na interesujących badacza regionach genomu, do wszelkich zastosowań. Dzięki prostemu cyklowi pracy bez przygotowywania biblioteki, kompletne wzbogacenie próby DNA odbywa się w mniej niż 6 godzin przy ilości DNA tylko 200 ng DNA. HaloPlex oferuje najwyższą specyficzność i najwyższe pokrycie, co pozwala na pewne wskazanie wariantów genetycznych w szybszy sposób.

 • Dostępne w rozmiarze na 48 i 96 reakcji.
 • Projekty w rozmiarze do 5 Mb (do 200 000 aplikonów).
 • Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przygotowania próbki – włączając w to startery, sondy, bufory i indeksy/metki pozwalające na multipleksowanie nawet 96 próbek.
 • Przygotowanie aż 96 próbek w ciągu dnia dzięki Rozwiązaniom do Automatyki firmy Agilent.

Stwórz projekt HaloPlex dostosowany do twojego badania, korzystając z narzędzia Agilent SureDesign, lub zamów Panele Agilent HaloPlex.

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych. 

Zestaw do Sekwencjonowania Eksomów HaloPlex Exome

Technologia HaloPlex oferuje niezwykłą wydajność, usprawniony cykl pracy i niskie wymogi dotyczące ilości próbki w sekwencjonowaniu następnej generacji eksomów ludzkich. Rozwiązanie HaloPlex Exome zostało zoptymalizowane do kompleksowego pokrycia regionów kodujących ludzkiego genomu przy minimalnym czasie i nakładzie pracy oraz ilości DNA wynoszącej tylko 200 ng.

Wydajność i szybkość Haloplex Exome czynią to rozwiązanie idealnym do badań klinicznych:

 • Niezwykle duże pokrycie przy mniejszej ilości sekwencjonowania.
 • Próbki są gotowe do sekwencjonowania następnego dnia.
 • Minimalny nakład czasu i pracy i tylko 200 ng wymaganej próbki DNA.

Produk przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.