Zestaw do znakowania i hybrydyzacji miRNA

Zestaw do znakowania i hybrydyzacji miRNA

Zestaw do znakowania  i hybrydyzacji miRNA stanowi połączenie unikalnej metody bezpośredniego znakowania miRNA z innowacyjnymi projektami sond mikromacierzowych, co pozwala na znakowanie i hybrydyzację dojrzałych miRNA.

 

 

 

  • Jedynie 100 ng całkowitego RNA wymaganego do rozpoczęcia analizy.
  • Zestaw zawiera wszystkie enzymy i bufory do znakowania i hybrydyzacji 24 macierzy.

 

 

Zestaw do analizy miRNA Spike-In

Zestaw do analizy miRNA Spike-In

Zestaw do analizy miRNA Spike-In dostarcza naukowcom efektywne rozwiązanie służące kontrolowaniu linearności, czułości i dokładności procesu analizy mikromacierzy. Każda mieszanina Spike zawiera 10 syntetyzowanych in vitro, poliadenylowanych transkryptów w określonych stężeniach. Po użyciu zestawów Spike-In do hybrydyzacji na mikromacierzach z kontrolnymi sondami, w łatwy sposób można ocenić wiarygodność i pewność przeprowadzonej analizy.

 

 

  • Transkrypty przyłączające się specyficznie do komplementarnych sond mikromacierzowych z minimalną hybrydyzacją krzyżową i  autohybrydyzacją.
  • Transkrypty Spike-In przyłączające się specyficznie do kontrolnych sond mikromacierzowych z minimalną hybrydyzacją krzyżową i  autohybrydyzacją.
  • Odczynniki powinny być przechowywane po dostawie w temperaturze -80oC przez maksymalnie 1 rok, natomiast po rozcieńczeniu w -20oC przez 2 miesiące.