SureTag Labeling to kompletny zestaw odczynników używanych do oczyszczania i znakowania DNA w procesie przygotowawczym do hybrydyzacji z oligo aCGH, ChIP-on-chip, metylacji DNA i mikromacierzy ekspresji genów (FFPE).