Mikromacierze Ludzkich Promotorów

Mikromacierze Ludzkich Promotorów

Human Promoter Microarrays zostały przygotowane w celu wydajnego prowadzenia analiz ChIP-on-chip i zaprojektowane w taki sposób, aby weryfikować genomową lokalizację białek wiążących ludzkie DNA.

 

 

 

  • Transkrypty ludzkie opracowane na podstawie sekwencji referencyjnych (RefSeq).
  • Sondy opracowane na podstawie sekwencji ludzkiego genomu dostępnego w bazie danych UCSC.

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.

 

Mikromacierze Mysich Promotorów

Mikromacierze Mysich Promotorów

Mouse Promoter Microarrays zostały przygotowane w celu wydajnego prowadzenia analiz ChIP-on-chip i zaprojektowane w taki sposób, aby weryfikować genomową lokalizację białek wiążących mysie DNA.

 

 

 

  • Transkrypty mysie opracowane na podstawie sekwencji referencyjnych (RefSeq).
  • Sondy opracowane na podstawie sekwencji mysiego genomu dostępnego w bazie danych UCSC (mm- Mus musculus).

 

Mikromacierze Ludzkie ChIP-on-chip ENCODE

Mikromacierze ludzkie ChIP-on-chip ENCODE

Zestaw mikromacierzy do analizy ChIP-on-chip ENCODE został przygotowany aby identyfikować ludzkie białka wiążące DNA wśród regionów ENCODE.

 

 

 

  • Ponad 53 000 sond reprezentujących specyficzne regiony ENCODE w obrębie chromosomów 1-22.
  • Każda mikromacierz Human ENCODE została zwalidowana w celu zapewnienia produktywności hybrydyzacji i odpowiednich warunków przyłączania sond, aby dostarczyć wiarygodnych danych.

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.

Mikromacierze ChIP-on-chip dla Innych Organizmów

Mikromacierze ChIP-on-chip dla innych organizmów

Non-human ChIP-on-chip microarrays dostarczają naukowcom możliwość prowadzenia badań nad różnymi gatunkami, wykorzystując tradycyjną metodę immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) w połączeniu z mikromacierzową analizą lokalizacji w genomie.

 

 

 

  • Ilość sond zależna od badanego gatunku.
  • Szkiełka w różnych formatach: 4x44K i 1x244K drukowane przy pomocy technologii SurePrint.

 

 

Linki

eArrey