Mikromacierze SurePrint G3 do Badania Ekspresji Mysich Genów

Mikromacierze Ekspresyjne dla mysich genów

Mikromacierze SurePrint G3 do analizowania poziomu ekspresji mysich genów zapewniają 100% pokrycia genów i transkryptów z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych w celu zapewnienia istotnych danych. Mikromacierze SurePrint G3 zawierają również sondy pokrywające długie międzygenowe niekodujące RNA (lincRNAs), łącząc najnowsze sekwencje mRNA i lincRNA w jeden kompleksowy test.

 

 

  • Najbardziej aktualna zawartość (dane pochodzące z RefSeq, Ensemble, UniGen, i GenBanku) pozwala na pełne pokrycie mysiego transkryptomu.
  • Szeroki zakres wykrywanych różnic w ekspresji genów - ponad 5 log, zapewnia detekcję zarówno niskich jak i wysokich poziomów ekspresji dla najbardziej istotnych biologicznie danych.
  • W pełni konfigurowalna zawartość dostępna w wielu formatach dla najbardziej wymagających doświadczeń.

 

 

Mikromacierze SurePrint G3 do Badania Ekspresji Szczurzych Genów

Mikromacierze Ekspresyjne dla szczurzych genów

Mikromacierze SurePrint G3 Rat Gene Expression oferują pełne pokrycie genów i transkryptów na podstawie najbardziej aktualnych danych, zapewniając największa istotność prowadzonych badań.

 

 

 

  • Najbardziej aktualna zawartość (dane pochodzące z RefSeq, Ensemble, UniGen, i GenBanku) pozwala na pełne pokrycie mysiego transkryptomu.
  • Szeroki zakres identyfikowanych zmian ekspresji genów - ponad 5 log, zapewnia detekcję zarówno niskich jak i wysokich poziomów ekspresji dla najbardziej istotnych biologicznie danych.
  • W pełni konfigurowalna zawartość dostępna w wielu formatach dla najbardziej wymagających doświadczeń.

 

 

Mikromacierze SurePrint G3 do Badania Ekspresji Genów Organizmów Modelowych

Mikromacierze Ekspresyjne dla organizmów modelowych

Mikromacierze Agilent Gene Expression są doskonałym rozwiązaniem dla badań mających na celu analizowanie genów i transkrptów w celu określenia profili ekspresji genów w różnych organizmach i gatunkach.

 

 

 

  • Sondy projektowane na podstawie najnowszych dostępnych sekwencji, co umożliwia prowadzenie badań zgodnych z aktualnymi wymogami.
  • Szeroki zakres detekcji - ponad 5 log, zapewnia identyfikację zarówno niskich jak i wysokich poziomów ekspresji dla idealnego odwzorowania zakresu ekspresji genów.
  • W pełni konfigurowalna zawartość dostępna w wielu formatach dla najbardziej wymagających doświadczeń.