Mikromacierze CGH przygotowane dla organizmów modelowych są konstruktami syntetyzowanymi in situ za pomocą technologii drukowania SurePrint Agilent, wyznakowanymi za pomocą dwóch barwników, zawierającymi 60 oligonukleotydów. Zawierają szeroki wachlarz sond pokrywających genom wybranych organizmów modelowych, kładąc jednocześnie szczególny nacisk na znane geny.

 

 

  • Pokrycie sondami regionów kodujących i nie kodujących.
  • Możliwość wskazania sond pokrywających tylko interesujące regiony.
  • Proces projektowania i wyboru sond został starannie zoptymalizowany i walidowany dla maksymalnej czułości i swoistości.

 

Więcej informacji na stronie Agilent Technologies.