Badania CGH dla Genomu Ludzkiego

Mikromacierze CGH dla ludzkiego genomu

Mikromacierze CGH przygotowane dla ludzkiego genomu są konstruktami syntetyzowanymi in situ za pomocą technologii drukowania SurePrint Agilent, wyznakowanymi za pomocą dwóch barw, zawierającymi 60 oligonukleotydów. Szeroki zasięg sond pozwala profilować zmienność liczby kopii DNA w obrębie całego genomu, skupiając się jednak na znanych genach, promotorach, miRNA, regionach pseudoautosomalnych i telomerowych.

 

 

  • Dostępność wielu formatów mikromacierzy w pakiecie ze wszystkimi dostępnymi opcjami.
  • Katalog zróżnicowanych mikromacierzy zawierających regiony rekomendowane przez ISCA.
  • Sondy przygotowywane na podstawie sekwencji zawartych w bazie NCBI Build 37 (UCSC hg19, Luty 2009).

 

 

Mikromacierze Analizujące CNV dla Genomu Ludzkiego

Mikromacierze analizujące CNV dla ludzkiego genomu

Mikromacierze analizujące zmienność liczby kopii w obrębie całego genomu ludzkiego pozwalają na identyfikację i charakterystykę wielu loci równocześnie. Wysoka rozdzielczość i optymalizacja na etapie projektowania pozwala uzyskać czułość i specyficzność na poziomie wymaganym dla badań asocjacyjnych CNV.

 

 

  • Dostępność wielu formatów mikromacierzy.
  • Pokrycie regionów kodujących i nie kodujących przez sondy.
  • Sondy przygotowywane na podstawie sekwencji zawartych w bazie UCSC hg18 (NCBI Build 36, Marzec 2006).