Agilent wprowadza możliwość tworzenia indywidualnych projektów mikromacierzy CGH + SNP wykorzystując do drukowania technologię SurePrint. Wykorzystując darmową aplikację eArray użytkownicy uzyskują możliwość samodzielnego planowania konstruktów CGH i mikromacierzy SNP do wykrywania zmian liczby kopii i kopii neutralnych aberracji, takich jak utrata heterozygotyczności (AOH) lub disomii uniparentalnej (UPD).

 

 

  • Baza danych eArray zawiera ponad 28 mln predefiniowanych, walidowanych in silico sond CGH, które obejmują eksony, introny, regiony międzygenowe, CNV, duplikacje regionów pseudoautosomalnych i segmentację DNA. Zawiera także sondy SNP dla~65000 polimorfizmów pojedynczych nukleotydów.
  • Możliwość stosowania różnej ilości szkiełek, w zależności od potrzeb i wielu formatów dostępnych mikromacierzy.
  • Proces projektowania i wyboru sond został starannie zoptymalizowany i poddany szczegółowej kontroli w celu uzyskania maksymalnej czułości i swoistości.