GenetiSure Pre-Screen

GenetiSure Pre-Screen

Mikromacierze GenetiSure Pre-Screen to dwukolorowe macierze CGH zawierające 60-merowe sondy oligonukleotydowe syntezowane przy pomocy technologii Agilent SurePrint. Kompleksowego pokrycia sondami dokonano poprzez selekcję spośród 400 000 sond. Po rygorystycznej selekcji , wybrane projekty zawierają sondy empirycznie zoptymalizowane do użytku na podstawie metody WGA.

 

 

Mikromacierze mają jednolite dla całego genomu pokrycie sondami o zwiększonej gęstości na chromosomach 13, 18, 20, 21, 22 i X, które często powiązane są ze zjawiskiem aneuploidalności.

 

Produkt tylko do celów badawczych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

GenetiSure - Badania Postnatalne

GenetiSure - Badania Postnatalne

Mikromacierze CGH + SNP GenetiSure do badań postnatalnych (2 x 400K) to macierze o zwiększonej ilości sond CGH i SNP celowanych w regiony genomu, które wiadomo, że powiązane są z chorobami i umożliwiają wykrycie zmian ilości kopii pojedynczych egzomów.

 

 

Wykrywanie Utraty Heterozygotyczności (LOH - Loss of Heterozygosity) jest również zwiększone z rozdzielczością potwierdzoną do 2,5 Mb, dając pewność, że ważne aberracje nie są pominięte.

  • Doskonała wykrywalność aberracji zależnych i niezależnych od ilości kopii na jednej macierzy.
  • Każda macierz jest projektowana w celu pokrycia powiązanych z chorobami regionów na poziomie egzomów zgodnie z zaleceniami ClinGen/ISCA.
  • Łatwe modyfikowanie macierzy dzięki darmowej aplikacji Agilent SureDesign.

 

Produkt tylko do celów badawczych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.

GenetiSure - Cancer Research CGH + SNP

GenetiSure Cancer Research CGH + SNP

Mikromacierze GenetiSure Cancer Research CGH + SNP (2 x 400K) to macierze o zwiększonej ilości sond CGH i SNP celowanych w regiony genomu, które wiadomo, że powiązane są z rakiem i umożliwiają wykrycie zmian ilości kopii pojedynczych egzomów.

 

 

Wykrywanie Utraty Heterozygotyczności (LOH - Loss of Heterozygosity) jest również zwiększone z rozdzielczością potwierdzoną do 2,5 Mb, dając pewność, że ważne aberracje nie są pominięte.

 

  • Doskonała wykrywalność aberracji zależnych i niezależnych od ilości kopii na jednej macierzy.
  • Każda macierz jest projektowana w celu pokrycia powiązanych z chorobami regionów na poziomie egzomów zgodnie z zaleceniami baz COSMIC i Cancer Genetics Consortium (CGC).
  • Łatwe modyfikowanie macierzy dzięki darmowej aplikacji Agilent SureDesign.

 

Produkt tylko do celów badawczych. Nie stosować w procedurach diagnostycznych.