Mikropłytki do hodowli sferoidów Seahorse XF96 zostały zaprojektowane konkretnie do wykorzystania w analizatorach Seahorse XFe96. Zastosowanie ich umożliwia dokonywanie pomiarów dwóch głównych komórkowych szlaków energetycznych, oddychanie mitochondrialne oraz glikolizę w trójwymiarowych hodowlach komórek.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż Mikropłytki do hodowli sferoidów Seahorse XF96 mogą być wykorzystane jedynie z analizatorem Seahorse XFe96 i wymagają tacy grzejnej kompatybilnej z formatem płytek oraz odpowiednich plików sterowników. W celu zweryfikowania poprawnej konfiguracji instrumentu należy skontaktować się ze wsparciem technicznym.

Produkt do wykorzystania tylko dla celów badawczych. Nie do zastosowania w procedurach diagnostycznych.

 

 

Cechy Kluczowe

  • Płytki spełniają standardy ANSI/SLAS Microplate Standards dla pola powierzchni i pozycji studzienek.
  • Poddawane napromieniowaniu gamma, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie ich dla żywych hodowli komórkowych.
  • Pole powierzchni wewnątrz każdej ze studzienek jest zbliżone do tego w standardowych mikropłytkach 384-dołkowych.
  • Do wykorzystania tylko dla celów badawczych. Nie do zastosowania w procedurach diagnostycznych.