Analizator Seahorse XFe96 dokonuje pomiarów szybkości zużycia tlenu (oxygen consumption rate - OCR) oraz szybkości pozakomórkowego zakwaszania (extracellular acidification rate - ECAR) żywych komórek w mini-płytkach 8-dołkowych. Dzięki szybkości i prostocie powyższej konfiguracji, analizator XFp jest rozwiązaniem idealnym w celu wykonywania rutynowych pomiarów fenotypu metabolicznego w eksperymentach ex vivo, bądź innych eksperymentach z ograniczoną ilością próbki badanej.

 

 

Cechy Kluczowe

 • Odpowiedni format w analizach cennych próbek – Analizator XFp jest rozwiązaniem najbardziej opłacalnym ekonomicznie dla laboratoriów badawczych pracujących z ograniczoną ilością komórek badanych, lub posiadających niewielką ilość próbek poddawanych analizie dziennie.
 • Wyniki w czasie rzeczywistym – W pełni zintegrowany system dokonuje pomiarów szybkości metabolizmu z przeciągu minut, bez konieczności ekstrakcji próbek czy znakowania. Analizator wykonuje pomiary szybkości metabolizmu w czasie rzeczywistym, przeprowadzając pełen eksperyment w przeciągu jednej do dwóch godzin. Dane są w prosty sposób transferowane do oprogramowania analitycznego Seahorse Wave, bądź eksportowane do powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych lub programów graficznych.
 • Szybki czas wykonania eksperymentu – zastosowanie mini-płytkach 8-dołkowych upraszcza ustawianie eksperymentów analitycznych. Generator spersonalizowanych raportów pozwala na standaryzację formatu uzyskanych wyników dla kluczowych eksperymentów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej elastyczności w celu wspierania różnych typów protokołów eksperymentalnych.
 • Pomiar odpowiedzi żywych komórek – możliwość pomiaru zmian szybkości metabolizmu komórkowego w odpowiedzi na badane substraty, inhibitory, terapeutyki i inne substancje w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu 4-ro portowego systemu nastrzykowego oraz zautomatyzowanego mieszania.
 • Wysoka czułość – możliwość pomiarów dla nawet tak małej ilości jak 5000 komórek na studzienkę lub 15000 na grupę. Wymagania dotyczące minimalnej ilości komórek są zmienne w zależności od typu komórek. W celu uzyskania dodatkowych informacji można odnieść się do Cell Reference Database.
 • Analizator XFp jest w pełni kompatybilny z próbkami pochodzącymi z różnych źródeł (różnymi typami komórek), dzięki zastosowaniu precyzyjnie sterowanej tacy grzejnej zdolnej utrzymywać temperaturę w zakresie 16-40°C (minimum 8°C powyżej temperatury otoczenia).
 • Możliwość pomiaru funkcji mitochondrialnych dzięki zestawowi Seahorse XFp Cell Mito Stress Test Kit i generatorowi raportów.
 • Możliwość stworzenia fenotypu metabolicznego w przeciągu godziny, dzięki zastosowaniu testu Seahorse XF Cell Energy Phenotype Test.
 • Możliwość oceny zdolności komórek do wykorzystania szlaków glikolitycznych w celu sprostania wymogom energetycznym, dzięki testowi Seahorse XF Glycolysis Stress Test.
 • Możliwość szybkiej oceny zależności produkcji energii komórkowej od dostępności glukozy, glutaminy czy kwasów tłuszczowych, dzięki zestawowi Seahorse XFp Mito Fuel Flex Test Kit i generatorowi raportów.
 • Aparatura do wykorzystania tylko dla celów badawczych. Nie do zastosowania w procedurach diagnostycznych.