Analizator Seahorse XFe96 dokonuje pomiarów szybkości zużycia tlenu (oxygen consumption rate - OCR) oraz szybkości pozakomórkowego zakwaszania (extracellular acidification rate - ECAR) żywych komórek w mikropłytkach 96-dołkowych. Powyższe pomiary są wskaźnikami, odpowiednio oddychania mitochondrialnego (OCR) oraz glikolizy (ECAR) i umożliwiają kompleksowe, systemowe podejście do badań metabolizmu komórkowego zarówno w przypadku badań hodowli komórkowych jak i eksperymentów ex vivo.

 

 

Cechy Kluczowe

 • Wyniki w czasie rzeczywistym – W pełni zintegrowany system dokonuje pomiarów szybkości metabolizmu z przeciągu minut, bez konieczności ekstrakcji próbek czy znakowania. Oprogramowanie Wave steruje pracą instrumentu i wykonuje pomiary szybkości metabolizmu w czasie rzeczywistym.
 • Pomiar odpowiedzi żywych komórek – możliwość pomiaru zmian szybkości metabolizmu komórkowego w odpowiedzi na badane substraty, inhibitory, terapeutyki i inne substancje w czasie rzeczywistym, dzięki zastosowaniu 4-ro portowego systemu nastrzykowego oraz zautomatyzowanego mieszania przy zachowaniu temperatury fizjologicznej (37°C).
 • Elastyczne projektowanie eksperymentów – zastosowanie płytek 96-dołkowych umożliwia na wprowadzenie dużej ilości zmiennych warunków eksperymentalnych w jednym przebiegu analitycznym i jest rozwiązaniem idealnym w badaniach odpowiedzi komórkowej na dawkę substancji badanej oraz poszukiwaniu terapeutyków.
 • Wysoka czułość – możliwość pomiarów dla nawet tak małej ilości jak 5000 komórek na studzienkę w standardowej płytce 96-dołkowej. Wymagania dotyczące minimalnej ilości komórek są zmienne w zależności od typu komórek. W celu uzyskania dodatkowych informacji można odnieść się do Cell Reference Database.
 • Możliwość pomiaru funkcji mitochondrialnych dzięki testowi Seahorse XF Cell Mito Stress Test .
 • Możliwość stworzenia fenotypu metabolicznego w przeciągu godziny, dzięki zastosowaniu testu Seahorse XF Cell Energy Phenotype Test.
 • Możliwość oceny zdolności komórek do wykorzystania szlaków glikolitycznych w celu sprostania wymogom energetycznym, dzięki testowi Seahorse XF Glycolysis Stress Test.
 • Możliwość szybkiej oceny zależności produkcji energii komórkowej od dostępności substratów mitochondrialnych, dzięki testowi Seahorse XF Mito Fuel Flex Test.
 • Możliwość analizy próbek 3D takich jak sferoidy czy wysepki, dzięki rozwiązaniu Seahorse XFe96 Spheroid Plate
 • Intuicyjne oprogramowanie Seahorse Wave umożliwia łatwe projektowanie eksperymentów i analizę danych.
 • Aparatura do wykorzystania tylko dla celów badawczych. Nie do zastosowania w procedurach diagnostycznych.