Aplikacja internetowa SureDesign umożliwia użytkownikom zaprojektowanie własnych mikromacierzy, wzbogacających w sposób ukierunkowany bibliotek genomowych,  i sondy FISH. Istnieje możliwość wypróbowania szeregu różnych modeli bez konieczności zamawiania ich. Po złożeniu zamówienia, projekt jest kierowany bezpośrednio do zakładu produkującego Agilent`s Oligo Synthesis. Od momentu uruchomienia w 2012r., dzięki SureDesign zaprojektowano już ponad 50 000 konstruktów w ponad 100 krajach.

 

 

Zobacz jak używać SureDesign.

Zacznij używać SureDesign.