Zestaw SureGuide gRNA stanowi integralną część systemu wykorzystującego szlak enzymatyczny CRISPR/Cas. Użycie tego zestawu pozwoli otrzymać wysokiej jakości gRNA, a połączenie z SureGuide Cas9 umożliwi przecięcie DNA w pożądanym miejscu z najwyższą dokładnością. Zestaw SureGuide gRNA skraca czas potrzebny do przeprowadzenia eksperymentu i eliminuje koszty związane z tworzeniem własnego systemu CRISPR/Cas.

  • Synteza i oczyszczanie gRNA w krócej niż 2 godziny
  • Kompleksowa walidacja systemu rozwiązująca problemy związane z zastosowaniem gRNA
  • Enzymy i odczynniki zoptymalizowane do wykorzystania z nukleazą SureGuide Cas9