Zestawy do izolacji RNA firmy Agilent wykorzystują skuteczną metodę izolowania kwasów rybonukleinowych poprzez wirowanie na kolumnach, w celu zastosowania ich w dalszych aplikacjach

Uniwersalne kontrole RNA

Wysokiej jakości całkowite RNA pochodzenia ludzkiego, mysiego i szczurzego stanowi doskonałą kontrolę porównawczą dla próbek poddanych profilowaniu ekspresji genów z wykorzystaniem mikromacierzy.

  • Zestaw zawiera 10 linii komórkowych pochodzenia ludzkiego, 11 mysiego i 14 szczurzego.
  • Zastosowanie standardu kontroli jakości UHRR zalecanego przez FDA w ramach programu Microarray Quality Control (MAQC).

Uniwersalny zestaw referencyjnego miRNA

Universal Human miRNA Reference RNA jest idealną kontrolą stanowiącą odniesienie dla badań mikromacierzy miRNA lub analizy miRNA w oparciu o QRT-PCR. Zestaw miRNA może również być wykorzystywany jako odczynnik do standaryzacji i optymalizacji aplikacji związanych z analizą ludzkiego miRNA, ponieważ składa się z całkowitego RNA pochodzącego z 9 ludzkich tkanek lub linii komórkowych, wyselekcjonowanych specjalnie dla optymalnej reprezentacji miRNA w organizmie.

  • Zawiera szeroki panel miRNA wykrywanych w obrębie całego genomu.
  • Oprócz miRNA, zestaw zawiera również mRNA, duże międzygenowe niekodujące RNA i piwiRNA.
  • Niesyntetyczne pochodzenie, oraz brak ograniczeń względem wcześniej zidentyfikowanych miRNA.
  • Zestaw szczegółowo kontrolowany pod kątem zanieczyszczeń genomowym DNA.
  • Poddawany restrykcyjnym procedurom kontroli jakości, zapewniającym długi termin przydatności do użycia.