Zestaw zawiera odczynniki poddawane kontroli jakości, które poliadenylują microRNA pochodzące z całkowitego RNA, a następnie syntetyzują cDNA z miRNA zakończonych tzw. ogonem poli(A).

  • Wykrywa dojrzałe miRNA
  • Odróżnia od siebie miRNA różniące się tylko jednym nukleotydem
  • Czułość zachowana już od poziomu 10 kopii
  • Niezwykle precyzyjne wyniki w 3 godziny
  • Specyficzne startery forward dla miRNA
  • Pomoc przy projektowaniu startery do miRNA