Produkt SideStep II QRT-PCR, który wykorzystuje technologię Brilliant QRT-PCR umożliwia efektywną lizę komórek, stabilizację RNA i bardzo czułą ilościową ocenę poziomu ekspresji genów, bez etapu oczyszczania RNA. W związku z tym, idealnie nadaje się do wstępnej oceny dużej ilości próbek, aby móc wyselekcjonować do dalszej analizy tylko najbardziej obiecujące próbki RNA, oszczędzając w ten sposób ponad 70% kosztów i 60% czasu potrzebnego do oczyszczenia RNA na kolumnach.

  • Ilościowe oznaczenie RNA poprzez QRT-PCR wprost z komórki, bez konieczności oczyszczania na kolumnach
  • Oszczędność pieniędzy: Oczyść tylko te próbki, które gwarantują istotne wyniki
  • Przechowuj materiał: RNA stabilne do 6 miesięcy
  • Oszczędność czasu dzięki wysokiej przepustowości
  • Elastyczność: najszerszy zakres akceptowalnego rodzaju komórek
  • Dokładność wyników: zminimalizowana utrata RNA
  • Bezpieczeństwo: brak niebezpiecznych odpadów