Polimeraza Herculase II zapewnia najwyższą wydajność z czasem elongacji do 15 s/kb, nawet w przypadku regionów genomowego DNA o długości do 23kb. Z Herculase II możliwe jest amplifikowanie sekwencji o wysokim stopniu złożoności, niskiej liczebności, wysokiej zawartości par GC i innych skomplikowanych regionów przy zachowaniu najwyższej wydajności.

  • Maksymalna wydajność zarówno przy rutynowym PCR jak i amplifikacji trudnych celów (np. bogatych w pary GC)
  • Krótki czas wymagany do etapu wydłużania- 15 sek/kb
  • Dokładnie odwzorowuje genomowe DNA o długości do 23kb
  • Zachowuje wierność polimerazy Pfu wprowadzając maksymalnie 1 błąd na 777 000pz
  • Wysoka czułość przy amplifikacji małej ilości materiału początkowego