Gdy dokładność ma kluczowe znaczenie dla dalszych aplikacji (takich jak klonowanie, badania krystalizacji białek oraz sekwencjonowanie), PfuUltra II jest najlepszym wyborem dla reakcji PCR wysokiej wierności względem matrycy. PfuUltra II jest standardem przemysłowym i odczynnikiem stworzonym z połączenia mutanta genetycznego na bazie polimerazy DNA Pfu z czynnikiem polepszającym parametry reakcji ArchaeMaxx poprzez zastosowanie techniki fuzyjnej i aktywacji wysoką temperaturą.

  • Najwyższa wierność (1 błąd /2,5 mln. par zasad) dla najbardziej wiarygodnej i bezbłędnej reakcji PCR
  • Szybki etap elongacji skraca czas do uzyskania wyników o 70-80%
  • Dokładnie amplifikuje do 19kb genomowego DNA
  • Średnia częstość wprowadzania błędu 3x niższa niż PfuTurbo i 20x niższa niż polimeraza Taq
  • Mniej niż 0,5% błędów przy produkcie PCR o długości 500bp