Odczynniki Brilliant HRM Ultra-Fast Loci Master Mix dostarczane przez firmę Agilent są skierowane dla użytkowników stosujących technikę High Resolution Melt (HRM). Master Mix zawiera w swoim składzie nowoczesną polimerazę Fast-Start Taq, zoptymalizowane stężenie MgCl2 i deoksynukleotydów, a także barwnik EvaGreen wzbudzany specyficznie, dzięki którym naukowcy mają pewność rzetelności swoich wyników, nawet w przypadku najbardziej złożonych genotypów. Odpowiednio dobrane stężenia MgCl2 i dNTP skracają czas potrzebny na przygotowanie próbek, a niskie stężenie surfaktantów zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza podczas pipetowania. Ponadto, możliwość przechowywania odczynników przez 12 miesięcy w temperaturze -20o C stanowi ponad dwukrotnie dłuższy czas w porównaniu z innymi odczynnikami do HRM.

  • Wymieszaj i gotowe. MgCl2 i dNTP są dostarczone w odpowiednich stężeniach.
  • Lepsza stabilność. Dopuszczalne jest wielokrotne rozmrażanie/zamrażanie odczynników, co istotnie zmniejsza ilość nieprzydatnych do użycia reagentów i zwiększa wiarygodność pomiędzy poszczególnymi partiami odczynników
  • Szybka aktywacja polimerazy Taq. Opatentowana polimeraza Fast-Start Taq wymaga jedynie 3 minut wstępnej aktywacji
  • Barwnik EvaGreen. Barwnik nie jest toksyczny i może być dodany w stężeniach wysycających roztwór– zapewniając minimalną inhibicję przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czułości.
  • Niezależność od używanej platformy. Master Mix jest w pełni kompatybilny z systemem AriaMx Real-Time PCR System, ale może być również zastosowany na każdym innym termocyklerze przeznaczonym do HRM.