AffinityScript QPCR cDNA jest kompletnym zestawem odczynników zaprojektowanym w celu przeprowadzenia efektywnej odwrotnej transkrypcji RNA na cDNA, a następnie wykorzystanie otrzymanego cDNA do reakcji ilościowego Real-Time PCR. Kluczowym elementem zestawu jest odwrotna transkryptaza - AffinityScript Multiple Temperature Reverse Transcriptase, do której dołączony jest unikalny bufor umożliwiający przeprowadzenie reakcji Real-Time PCR. Nasz protokół zawiera niezwykle szybki - 15-to minutowy etap syntezy, który pozwala otrzymać aż do 12kb cDNA w krócej niż 25 minut.

  • Dostępny w formie zestawu typu “first-strand” lub dwuetapowego QRT-PCR, wykorzystujący SYBR® Green lub detekcję opartą na sondach
  • Szybka i efektywna synteza cDNA do wykorzystania w aplikacjach real-time QPCR
  • Usprawniony protokół generuje cDNA w 15 minut
  • Liniowy stopień identyfikacji od 3 pg do 3 ug całkowitego RNA
  • Odczynniki przygotowane w formie mastermix`u oszczędzają czas i minimalizują błąd związany z pipetowaniem