Odwrotna transkryptaza (RT) AccuScript High-Fidelity gwarantuje najwyższą dokładność z możliwych. RT zawarta w tym zestawie pochodzi od MMLV i generuje 3 do 6-ciu razy mniej błędów, zapewniając syntezę cDNA o pożądanej długości i ponad przeciętną wydajność RT-PCR.

  • Korekcyjna aktywność polimerazy zmniejsza liczbę błędów
  • Syntetyzuj cDNA z 3 do 6-ciu razy mniejszą ilością błędów
  • Osiągnij do 8 razy większą dokładność RT-PCR
  • Zmniejsz czas potrzebny do przeprowadzenia reakcji 3-krotnie
  • Duże stężenia pełnej długości cDNA, nawet do 20kb