Panel do badań konstytutywnych OneSeq

Wykorzystując efektywność SureSelect w zaawansowanych badaniach, OneSeq pozwala na równoczesne wykrywanie zmienności liczby kopii (CNV) i polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP), szybkie wykrywanie nowych genów związanych z wybranymi chorobami oraz badanie roli CNV i mutacji w różnorodnych chorobach genetycznych.

W porównaniu z całościowym sekwencjonowaniem genomu ludzkiego, OneSeq to bardziej ekonomiczne i efektywne rozwiązanie, służące do precyzyjnego wykrywania aberracji i zmienności genomu w połączeniu ze zintegrowaną analizą danych przy użyciu oprogramowania Agilent SureCall.


JEDNA rewolucyjna analiza

 • Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Kompleksowe wykrywanie zmienności liczby kopii w całym genomie, utraty heterozygotyczności (LOH) neutralnej dla liczby kopii, polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i mutacji typu indel w jednej ukierunkowanej analizie danych.
 • Panel badańkonstytutywnych OneSeq: rozdzielczość 300 kb w przypadku liczby kopii funkcjonalnych w całym genomie, wyższa rozdzielczość wynosząca 25-50 kb dla regionów powiązanych z chorobami wg ClinGen, oraz zaledwie 5 Mb dla cnLOH plus geny celowane z panelu SureSelect Focused Exome.
 • Dane o sekwencji i zmienności liczby kopii w jednej analizie dzięki 7 Gb sekwencjonowania - głęboki i kompletny zakres analizy: >95% przy 20x.

W celu określenia liczby kopii genu eksperymentalne próbki DNA są analizowane w porównaniu do próbki referencyjnej ludzkiego DNA.

Więcej informacji o próbce referencyjnej ludzkiego DNA OneSeq.

JEDNO proste rozwiązanie

 • Zintegrowana analiza danych – analizuj, wizualizuj i interpretuj przy użyciu oprogramowania SureCall, bez potrzeby kodowania lub posiadania specjalnego oprogramowania.


JEDEN usprawniony cykl pracy

 • OneSeq dostarcza więcej informacji w pojedynczej reakcji, usprawniając cykl pracy i dając bardziej kompletny obraz.

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych. 

Pokrywający cały genom OneSeq 300 kb do wykrywania CNV + spersonalizowany panel

Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Kompleksowe wykrywanie zmienności liczby kopii w całym genomie (CNV), utraty heterozygotyczności (cnLOH) neutralnej dla liczby kopii, polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i mutacji typu indel po jednym ukierunkowanym wzbogaceniu próby DNA.

Badanie CNV i mutacji przy użyciu jednej analizy. OneSeq CNV zapewnia rozdzielczość 300 kb w całym genomie do wykrywania zmian liczby kopii w całym genomie, przy rozdzielczości zwiększonej do 25-50 kb w obszarach powiązanych z chorobami wg. ClinGen. Analiza regionów genomu z SNP pozwala na wykrywanie LOH neutralnej dla liczby kopii przy rozdzielczości 5 Mb.

 • Spersonalizowane rozwiązanie OneSeq pozwala na dodanie interesujących regionów do standardowego projektu pokrywającego cały genom.


Pokrywający cały genom OneSeq 300 kb do wykrywania CNV + spersonalizowany panel

Sondy do wykrywania CNV w całym genomie (rozdzielczość 300 kb w przypadku liczby kopii funkcjonalnych w całym genomie, wyższa rozdzielczość wynosząca 25-50 kb dla regionów powiązanych z chorobami wg ClinGen oraz wynosząca zaledwie 5 Mb dla cnLOH).

 • Możliwość dodania do 12 Mb interesujących genów i regionów w narzędziu SureDesign.
 • W przypadku większego projektu prosimy o kontakt z przedstawicielem Agilent w celu uzyskania dalszych informacji.

 

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.

Pokrywający cały genom OneSeq 1 Mb do wykrywania CNV + spersonalizowany panel

Rozwiązanie typu „wszystko w jednym”. Kompleksowe wykrywanie zmienności liczby kopii w całym genomie (CNV), utraty heterozygotyczności (cnLOH) neutralnej dla liczby kopii, polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP) i mutacji typu indel po jednym ukierunkowanym wzbogaceniu próby DNA.

Badanie CNV i mutacji przy użyciu jednej analizy. OneSeq CNV zapewnia rozdzielczość 1Mb w całym genomie do wykrywania zmian liczby kopii w całym genomie. Analiza regionów genomu z SNP pozwala na wykrywanie LOH neutralnej dla liczby kopii przy rozdzielczości 10 Mb.

Badaj CNV i mutacje w swoich badaniach ustrojowych przy użyciu jednej analizy. Sieć szkieletowa OneSeq CNV zapewnia rozdzielczość liczby kopii funkcjonalnych w całym genomie wynoszącą 1 Mb. Analiza regionów genomu z SNP z częstością rzadszego allelu pozwala na wykrywanie LOH neutralnej dla liczby kopii przy rozdzielczości 10 Mb. Spersonalizowane rozwiązanie OneSeq pozwala na dodanie interesujących regionów do podstawowego projektu do wykrywania CNV w całym genomie. 
W celu określenia liczby kopii genu, próbki eksperymentalne DNA są analizowane w porównaniu do próbki referencyjnej DNA człowieka.

Więcej informacji o Próbce referencyjnej ludzkiego DNA OneSeq.

 • Sondy do wykrywania CNV w całym genomie (rozdzielczość 1 Mb dla liczby kopii funkcjonalnych w całym genomie i tylko 10 Mb dla cnLOH).
 • Możliwość dodania aż do 24 Mb genów i regionów dzięki narzędziu SureDesign.

W przypadku większego projektu prosimy o kontakt z przedstawicielem Agilent w celu uzyskania dalszych informacji.

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych. 

Próbka Referencyjna Ludzkiego DNA

Próbka referencyjna DNA męskiego i żeńskiego do OneSeq

W przypadku określania liczby kopii przy użyciu OneSeq Target Enrichment, eksperymentalne próbki DNA są analizowane równolegle z próbką referencyjną DNA. Zaleca się analizowanie próbki referencyjnej wraz z każdym zestawem próbek eksperymentalnych.

Dostępna w postaci osobnych komponentów próbka referencyjna DNA OneSeq (męska lub żeńska) pozwala na sekwencjonowanie i analizę porównawczą próbki eksperymentalnej i referencyjnej.

 • Gotowa do użycia – 200 ng próbki referencyjnej DNA.
 • Dobrze scharakteryzowana próbka ze znanymi aberracjami występującymi u normalnych osób płci żeńskiej i męskiej rasy kaukaskiej.

Produkt przeznaczony wyłącznie do celów badawczych.