Zestaw do kontroli jakości DNA wyizolowanego z tkanek utrwalonych w parafinie.

 

 

 

DNA wyizolowany z FFPE jest często bardzo pofragmentowany, połączony z białkami. Dodatkowo w dużej części zawiera jednoniciowy DNA. Z tych powodów kluczowe etapy przygotowania biblioteki do NGS: przyłączanie adaptorów i amplifikacja są znacząco utrudnione.

Zestaw NGS FFPE QC wykorzystuje reakcję Real Time PCR, która umożliwia ocenę jakości DNA przed przygotowaniem bibliotek do NGS. Dodatkowo zestaw określa ilość amplifikowalnej matrycy wykorzystywanej w przygotowaniu bibliotek. Na podstawie wyników tego zestawu możliwa jest optymalizacja protokołu SureSelect XT.