Zestaw odczynników SureSelectXT

Zestaw odczynników SureSelectXT

System SureSelect Target Enrichment jest na dzień dzisiejszy najlepiej udokumentowanym sposobem wzbogacania sekwencji, wykorzystywanym w sekwencjonowaniu nowej generacji. Ta technologia pozwala na selekcję regionów genomu za pomocą polinukleotydów RNA o długości około 120nt, które odgrywają rolę „przynęty”. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest efektywne wzbogacanie sekwencji docelowych regionów oraz łatwiejsze identyfikowanie wariantów genetycznych.

 

 

Zestaw SureSelectXT Reagent Kit umożliwia łączenie wzbogaconych i gotowych bibliotek genomowych. Protokół umożliwia tworzenie bibliotek zarówno z 3µg wyjściowego DNA, dostarczając wtedy materiał najwyższej jakości, jak również z mniejszej ilości, w przypadku próbek o ograniczonej dostępności, tzn. już od około 200ng.  Zastosowanie jednej biblioteki dla każdej sekwencji docelowej zwiększa wydajność i kompleksowość reakcji, dostarczając głębokie pokrycie regionów zainteresowania i ułatwiając wiarygodne poszukiwanie zmian w genomie.

 • Umożliwia pokrycie indywidualnie zaprojektowanych regionów, paneli lub całych egzomów (aż do 24Mb) w jedyne 1,5 dnia pracy laboratoryjnej, uwzględniając w tym 16-godzinną hybrydyzację.
 • Dostosowane do standardowej ilości wyjściowego DNA – 3µg, w celu otrzymania najwyższej efektywności, a także do próbek o  mniejszej dostępności – już od 200ng. Dostępne są protokoły umożliwiające automatyzację procedury (patrz Instrukcje i Protokoły).
 • W zestawie znajdują się odczynniki wykorzystujące reakcję ligacji do przygotowywania bibliotek genomowych i wzbogacania ich, jak również indeksowane adaptery, sekwencje „przynęty” należy zamawiać osobno. Odczynniki są dostępne w zestawach przygotowanych do automatyzacji, o różnych skalach: 16, 96 i wielokrotność 96 próbek.

Możliwość opracowania indywidualnego projektu dzięki SureDesign, oraz szybsza ocena wyników dzięki oprogramowaniu SureCall.

 

Zestaw odczynników SureSelectQXT

Zestaw odczynników SureSelectQXT

System SureSelect Target Enrichment jest na dzień dzisiejszy najlepiej udokumentowanym sposobem wzbogacania sekwencji do Next Generation Sequencing. Ta technologia pozwala na odczyt regionów genomu za pomocą polinukleotydów RNA o długości około 120nt, które odgrywają rolę „przynęty”. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest efektywne wzbogacanie sekwencji docelowych regionów oraz łatwiejsze oznaczanie zmian chromosomowych.

 

 

Zestaw odczynników SureSelectQXT stanowi połączenie systemu opartego o działanie transpozazy w celu przygotowania bibliotek genomowych, z systemem wzbogacania sekwencji zawierającym etap 90 minutowej hybrydyzacji. Jest to najkrótszy czas hybrydyzacji ze wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku, co skutkuje otrzymaniem bibliotek gotowych do sekwencjonowania w krócej niż 1 dzień.

Ten niezwykle usprawniony protokół wymaga manualnego operowania jedynie przez 3,5 h w trakcie całego procesu. Zastosowanie jednej biblioteki dla każdej sekwencji docelowej, umożliwia uzyskanie zestawu gotowych do sekwencjonowania bibliotek używając jedyne 50ng DNA wejściowej próbki, co znacząco przyspieszania uzyskanie wyników.

 • Umożliwia wzbogacenie egzomu, paneli genetycznych lub indywidualnie zaprojektowanych regionów (aż do 24Mb) w mniej niż jeden dzień, dzięki 90-cio minutowej hybrydyzacji.
 • Łatwy w zastosowaniu protokół oparty o działanie enzymu transpozazy dostosowany do 50ng matrycowego DNA.
 • Kit zawiera odczynniki do wzbogacania i przygotowywania bibliotek tagowanych adapterami, sekwencje „przynęty” należy zamawiać osobno.
 • Dostępny w zestawach na 16, 96 lub wielokrotność 96 próbek. Rozmiar 96 – dołkowy jest możliwy do zastosowania z  wykorzystaniem pełnej automatyki.
 • Zestaw do przygotowywania bibliotek pozwala na sekwencjonowanie całego genomu pochodzenia ludzkiego, jak również próbek pochodzących z innego źródła.

Możliwość opracowania indywidualnego projektu dzięki SureDesign, oraz szybsza ocena wyników dzięki oprogramowaniu SureCall.

Polecamy nagrania video z protokołami SureSeelect QXT.

 

 

Zestaw odczynników SureSelectXT2

Zestaw odczynników SureSelectXT2

System SureSelect Target Enrichment jest na dzień dzisiejszy najlepiej udokumentowanym sposobem wzbogacania sekwencji do Next Generation Sequencing. Ta technologia pozwala na odczyt regionów genomu za pomocą polinukleotydów RNA o długości około 120nt, które odgrywają rolę „przynęty”. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest efektywne wzbogacanie sekwencji docelowych regionów oraz łatwiejsze oznaczanie zmian chromosomowych.

 

 

Zestaw SureSelectXT2 Reagent Kit umożliwia łączenie wzbogaconych i gotowych bibliotek genomowych. Protokół umożliwia tworzenie bibliotek zarówno z 1 µg wyjściowego DNA, dostarczając wtedy materiał najwyższej jakości, jak również z mniejszej ilości, w przypadku próbek o ograniczonej dostępności, tzn. już od około 100ng. 

 

 • Umożliwia pokrycie indywidualnie zaprojektowanych regionów, paneli lub całych egzomów (aż do 24Mb) w jedyne 1,5 dnia pracy laboratoryjnej.
 • Dostosowane do standardowej ilości wyjściowego DNA – 1µg lub niższej – 100 ng dla próbek o mniejszej dostępności (patrz Instrukcje i Protokoły).
 • W zestawie znajdują się odczynniki wykorzystujące reakcję ligacji do przygotowywania bibliotek genomowych i wzbogacania ich, jak również indeksowane adaptery, sekwencje „przynęty” należy zamawiać osobno. Odczynniki  są dostępne w zestawach przygotowanych do automatyzacji, o różnych skalach: 16, 96 i wielokrotność 96 próbek.

Możliwość opracowania indywidualnego projektu dzięki SureDesign, oraz szybsza ocena wyników dzięki oprogramowaniu SureCall.

 

 

SureSelect Ion Proton

SureSelect Ion Proton

System SureSelect Target Enrichment jest teraz dostępny i zoptymalizowany do stosowania z Systemem Ion Proton™. SureSelect Target Enrichment dla Ion Proton to dostęp do najlepiej udokumentowanego sposobu wzbogacania sekwencji zapewniający doskonałą jakość i skracający czas do uzyskania wyników.

 

 

SureSelect QXT na potrzeby WGS

SureSelect QXT na potrzeby WGS

System SureSelect Target Enrichment jest na dzień dzisiejszy najlepiej udokumentowanym sposobem wzbogacania sekwencji do Next Generation Sequencing. . Ta technologia pozwala na odczyt regionów genomu za pomocą polinukleotydów RNA o długości około 120nt, które odgrywają rolę „przynęty”. Dzięki zastosowaniu tej techniki możliwe jest efektywne wzbogacanie sekwencji docelowych regionów oraz łatwiejsze oznaczanie zmian chromosomowych.

 

 

Zestaw odczynników SureSelectQXT stanowi połączenie systemu opartego o działanie transpozazy w celu przygotowania bibliotek genomowych, z systemem wzbogacania sekwencji kompatybilnym z 50ng wejściowego gDNA, który wymaga jedynie 1,5 godziny pracy. Umożliwia to tworzenie wysokiej jakości gotowych do sekwencjonowania bibliotek, umożliwiających bardziej równomierne pokrycie genomu, zwłaszcza w szczególnie trudnych regionach bogatych w pary AT.

 • Umożliwia sekwencjonowanie całego genomu ludzkiego i innych organizmów.
 • Łatwy w zastosowaniu protokół oparty o działanie enzymu transpozazy dostosowany do 50ng matrycowego DNA.
 • Kit zawiera odczynniki do wzbogacania i przygotowywania bibliotek tagowanych adapterami.
 • Dostępny w zestawach na 16, 96 lub wielokrotność 96 próbek. Rozmiar 96 – dołkowy jest możliwy do zastosowania z wykorzystaniem pełnej automatyki.