Panele ClearSeq do Badań nad Nowotworami

Panele ClearSeq do Badań nad Nowotworami

Panele badań nad nowotworami firmy Agilent są optymalnie zaprojektowanymi i zwalidowanymi zestawami genów, których zaburzenia są odpowiedzialne za występowanie guzów litych i nowotworów hematologicznych. Panele zostały przygotowane wraz ze specjalistami z dziedziny nowotworów w taki sposób, aby umożliwić identyfikację mutacji, insercji, delecji oraz fuzji genów z różnych materiałów badawczych, m.in.: krwi, szpiku kostnego lub tkanek utrwalonych w parafinie.

 

 

  • Identyfikacja onkogenów w genomie w oparciu o zalecenia ekspertów. Panele badawcze skoncentrowane na regionach, w których często dochodzi do mutacji powodujących onkogenezę, zidentyfikowne we współpracy z naukowcami z wiodących instytutów badawczych i klinicznych.
  • Szybkie wyniki. Udowodniono, iż wysokowydajne sondy, w połączeniu z efektywnym środowiskiem SureSelect i HaloPlex, dostarczają wyniki z próbek o ograniczonej dostępności w krótszym czasie.
  • Rozwiązania o największych możliwościach. Przejdź od wstępnych wyników do raportów z wariantami genetycznymi w 3 prostych krokach, używając oprogramowania SureCall. Zamów wszystkie niezbędne odczynniki do przygotowania próbek, kontroli jakości oraz automatyzacji u jednego, zaufanego dostawcy.

 

Panel ten jest skierowany na badanie  151 kluczowych genów związanych z chorobami nowotworowymi (np. raka piers, płuc, okrężnicy, ostra białaczka szpikowa). Kompatybilny z SureSelect.

Zbadaj 20 genów uznanych za czynniki ryzyka w ostrej białaczce szpikowej podczas jednej analizy.  Panel genetyczny został zaprojektowany tak, aby pokryć cały region wielokrotnie, dla większej wiarygodności uzyskanych wyników, a także aby być w pełni kompatybilnym z systemem do wzbogacania sekwencji HaloPlexHS lub HaloPlex Target Enrichment System.

Zidentyfikuj warianty genetyczne w regionach hotspot wśród 47-miu genów zawartych w bazie COSMIC, które posiadają udokumentowane znaczenie w patogenezie nowotworów, lub które stanowią cele terapeutyczne. Kompatybilny z HaloPlexHS lub HaloPlex Target Enrichment System.

Panel analiz SureSelect Human DNA Kinome służy do wzbogacania niezwykle szerokiego zbioru genów kodujących kinazy w ludzkim organizmie, oraz genów niezbędnych dla prawidłowego działania tych kinaz (około 500 kinaz i 612 genów). Istotną cechą jest również możliwość multipleksowania próbek – połącz aż do 16 próbek w trakcie jednaj reakcji wzbogacania (SureSelect XT i SureSelect XT2).

Ten panel analiz służy do wzbogacania niezwykle szerokiego zbioru transkryptów kodujących kinazy w ludzkim organizmie oraz transkryptów niezbędnych dla prawidłowego działania tych kinaz (około 500 kinaz i 612 genów).

 

Wszystkie panele przeznaczone są wyłącznie do badań naukowych.

 

Panele Badawcze do Chorób Ogólnoustrojowych

Panel Badawczy - Choroby Ogólnoustrojowe

Panele badawcze dotyczące chorób ogólnoustrojowych, opracowany zostały we współpracy z wiodącymi ekspertami w zakresie genetyki medycznej. Zapewniają one wysoki stopień pokrycia, dając tym samym szansę na rzetelną identyfikację mutacji, insercji, delecji oraz polimorfizmów liczby kopii.

 

 

 

  • Panele badawcze skoncentrowane na genach, których zaburzenia struktury prowadzą do wystąpienia choroby, zidentyfikowane we współpracy z naukowcami z wiodących instytutów badawczych i klinicznych.
  • Udowodniono, iż wysoko wydajne sondy w połączeniu z efektywnym środowiskiem SureSelect i HaloPlex, dostarczają wyniki z próbek o ograniczonej dostępności w krótszym czasie.
  • Wyniki dostępne o wiele szybciej dzięki oprogramowaniu SureCall.

 

ClearSeq Inherited Disease

Gotowy, wysoce ukierunkowany projekt badawczy, którego celem jest analiza wszystkich 2,742 genów powodujących dziedziczne choroby genetyczne.

ClearSeq Cardiomyopathy

Projekt przeznaczony do analizowania dziedzicznych form kardiomiopatii, włączając kardiomiopatię przerostową, kardiomiopatię rozstrzeniową, oraz arytmogenną kardiomiopatię prawej komory.

 

Możliwe do zamówienia przez SureDesign:

Panel ukierunkowany na analizę 20 genów o poznanym i udokumentowanym wpływie na wystąpienie chorób serca związanych z arytmią.

Ten panel analiz służy do wzbogacania niezwykle szerokiego zbioru transkryptów kodujących kinazy w ludzkim organizmie, oraz transkryptów niezbędnych dla prawidłowego działania tych kinaz (około 500 kinaz i 612 genów).

Panel zaprojektowany do badania 40 genów posiadających istotny wpływ na występowanie chorób związanych z zaburzeniami tkanki łącznej, w tym m. in.: zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa, zespół Loeysa-Dietza, zespół TAAD (tętniaki aorty piersiowej i rozwarstwienia aorty), zespół Sticklera i zespół wrodzonej łamliwości kości.

Zestaw zaprojektowany do poszukiwania zmian w 180 genach zdefiniowanych przez ICCG (Międzynarodowa Grupa Genomiki Klinicznej) jako potencjalnie czynniki ryzyka w badaniach nad chorobami konstytutywnymi.

Stwórz kompleksowy profil mutacji chromosomu X za pomocą jednego panelu.

 

Wszystkie Panele są przeznaczone do badań naukowych.