SureDesign jest narzędziem internetowym, które pozwala w pełni wykorzystać technologię oligo SurePrint firmy Agilent do projektowania niestandardowych mikromacierzy, sond FISH oraz przygotowywania i wzbogacania bibliotek używanych w badaniach NGS. SureDesign jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników i umożliwia dostosowanie testów do wymagań własnych eksperymentów lub do przeprowadzenia walidacji krzyżowej, dzięki zintegrowaniu wielu zastosowań w jednym miejscu.

 
 

CGH, Chip-on-Chip i metylacja DNA

  • Stwórz indywidualne projekty mikromacierzy dla CGH, Chip-on-Chip i metylacji DNA
  • Dopasuj format do własnych potrzeb dzięki wielu dostępnym rozmiarom, począwszy od 8 x 15K aż do 1 x 1M

Ukierunkowane wzbogacanie bibliotek NGS

  • Stwórz własne wzbogacone biblioteki genomowe SureSelect lub HaloPlex, na podstawie regionów które chcesz zsekwencjonować
  • Zdefiniuj w łatwy sposób potrzebne sondy oraz regiony DNA, za pomocą intuicyjnego kreatora, umożliwiającego wybór genów, koordynatów genomowych i innych parametrów selekcji

CRISPR gRNA do edytowania genomu

  • Odnajdź gRNA komplementarne do miejsc wiązania CRISPR
  • Zidentyfikuj cele potencjalnie służące jako knock-out genes
  • Pobierz gotowe do zamówienia sekwencje DNA, zaprojektowane z myślą o różnych aplikacjach

Sondy FISH

  • Zaprojektuj własne pojedyncze sondy, sondy fuzyjne lub sondy typu „break apart” do identyfikacji translokacji, poprzez określanie nazw genów, numerów dostępowych z baz danych lub koordynatów genomowych
  • Szybka walidacja wyników dzięki możliwości tworzenia identycznych projektów dla sond FISH i ukierunkowanego wzbogacania bibliotek