Zestawy do znakowania RNA Low Input Quick Amp Labeling

Zestawy do znakowania RNA Low Input Quick Amp Labeling

Zestawy do znakowania RNA Low Input Quick Amp Labeling  zapewniają ukierunkowaną amplifikację i znakowanie RNA w celu uzyskania dużych ilości cRNA.

 

 

 

 • Bardzo mała ilość wejściowego RNA – już od 10ng całkowitego RNA, w celu zachowania cennych próbek.
 • Wiele dostępnych formatów (protokoły wykorzystujące jedno- i wielokolorowe metody znakowania).
 • Zawiera odczynniki potrzebne do wykonania 24 reakcji.

 

 

Zestaw Low Input Quick Amp WT Labeling

Zestaw Low Input Quick Amp WT Labeling

Zestaw Low Input Quick Amp WT Labeling wiarygodnie amplifikuje I znakuje całe transkrypty próbek pochodzenia eukariotycznego I prokariotycznego z niewielkiej ilości – 25-100ng całkowitego RNA.

 

 

 

 • Możliwość połączenia z systemem mikromacierzy SurePrint G3 Exon Microarray dla jednoznacznego wykrywania niskich i wysokich ekspresorów.
 • Wysoka powtarzalność wyników i dokładność w badaniu ekspresji genów i eksonów.
 • Efektywna analiza prokariotycznych próbek w połączeniu z SurePrint G3 Gene Expression Microarrays.
 • Odczynniki wystarczające do przeprowadzenia analizy 24 próbek.

 

Zestawy do znakowania Quick Amp Labeling

Zestawy do znakowania Quick Amp Labeling

Zestawy do znakowania Quick Amp Labeling zapewniają ukierunkowaną amplifikację i znakowanie RNA w celu uzyskania dużych ilości cRNA.

 

 

 

 • 200 ng całkowitego RNA wymagane do przeprowadzenia reakcji.
 • Wiele dostępnych formatów (protokoły wykorzystujące jedno- i wielokolorowe metody znakowania).
 • Odczynniki wystarczające do przeprowadzenia analizy 20 próbek.

 

 

Zestaw do znakowania SureTag Labeling

Zestaw do znakowania SureTag Labeling

Zestaw do znakowania SureTag Labeling to zestaw odczynników do oczyszczania i znakowania DNA przygotowywanego do hybrydyzacji z mikromacierzami Agilent oligo aCGH, ChIP-on-chip, metylacyjnymi i ekspresyjnymi (tylko próbki FFPE).

Zestaw RNA Spike-In

Zestaw RNA Spike-In

Zestaw do analizy RNA Spike-In dostarcza naukowcom efektywne rozwiązanie służące kontrolowaniu linearności, czułości i dokładności procesu analizy mikromacierzy. Każda mieszanina Spike zawiera 10 syntetyzowanych in vitro, poliadenylowanych transkryptów w określonych stężeniach. Po użyciu zestawów Spike-In do hybrydyzacji na mikromacierzach z kontrolnymi sondami, w łatwy sposób można ocenić wiarygodność i pewność przeprowadzonej analizy.

 

 

 • Każdy transkrypt został skonstruowany poprzez klonowanie unikalnej 55-cio nukleotydowej sekwencji genu 13S adenowirusa E1A.
 • Ilość próbki niezbędnej do analizy wynosi zależnie od rodzaju: 200ng poliA(+)RNA lub 50 – 2000 ng całkowitego RNA.
 • Transkrypty przyłączające się specyficznie do komplementarnych sond mikromacierzowych z minimalną hybrydyzacją krzyżową i autohybrydyzacją.
 • Odczynniki powinny być przechowywane w temperaturze -80oC po dostawie przez maksymalnie 1 rok, natomiast po rozcieńczeniu w -20oC przez 2 miesiące.