Kompleksowe zastosowanie sond FISH firmy Agilent zapewnia:

 1. Pokrycie najbardziej istotnych regionów - szeroka rozpiętość analizowanych miejsc w gonomie: setki zwalidowanych sond.
 2. Doskonała wydajność:
 • Wysoka rozdzielczość w porównaniu do sztucznych chromosomów bakteryjnych.
 • Wysoka czułość i swoistość.
 • Sondy zaprojektowane tak, aby spełniać wytyczne ACMG (American College of Medical Genetics) do cytogenetyki klinicznej.
 1. Elastyczność:
 • Sondy oferowane w następujących barwach:
  - zielona ( wzbudzenie: 495nm; emisja: 517nm),
  - czerwona (wzbudzenie: 547nm; emisja: 565nm),
  - niebieska (wzbudzenie: 429nm; emisja: 470nm).
 • Unikalna metodologia projektowania in silico do określania specyficznych regionów.
 • Wstępnie wyznakowane sondy w celu zminimalizowania czasu pracy w laboratorium.
 • Zgodność z przyjętymi procedurami dla techniki FISH oraz z wymaganymi zestawami filtrów.
 1. Kontrola jakości - lokalizacja sondy na właściwym chromosomie, wykazana na obrazach hybrydyzacji dla każdej sondy
 2. Integracja z oprogramowaniem do analizy danych Agilent CytoGenomics:
 • Obrazowanie interesującej sondy za pomocą oprogramowania Agilent CytoGenomics.
 • Przejdź w prosty sposób z oprogramowania CytoGenomics na stronę SureFISH dla usprawnienia procesu zamówienia.

Sondy SureFISH w sprawdzaniu liczebności chromosomów
Sondy SureFISH mogą hybrydyzować specyficznie w pobliżu regionów centromerowych, dzięki czemu stanowią wiarygodną kontrolę liczebności chromosomów.

Sondy SureFISH zaprojektowane dla telomerów
Sondy SureFISH mogą byś wykorzystane jako znaczniki telomerów chromosomowych.

Najczęściej używane sondy FISH
Wszystkie sondy są wyposażone w system "repeat - free design" dla wysokiej specyficzności i niskiego poziomu zanieczyszczeń, powodowanego przez hybrydyzację w tle.

Podsumowanie:

 • Zwiększona specyficzność sondy poprzez precyzyjne ukierunkowanie.
 • Wyeliminowanie ograniczeń rozdzielczości przy 150kb.
 • Rozszerz zastosowania FISH o niestandardowe aplikacje, jak sekwencje nietypowe lub pochodzenia innego niż ludzkie.
 • Wyznaczenie nowego standardu jakości dla sond FISH.

Rzeczywiste dopasowanie

Dostawcy standardowych sond FISH polegają na technologii BAC, którą charakteryzują ograniczenia związane z liczebnością klonów bakteryjnych używanych do produkcji sond. Wcześniej dostępność klonów dyktowała liczebność i rozmieszczenie sond, lecz aktualnie, dzięki SureDesign – internetowemu narzędziu, użytkownicy Agilent`s Oligo FISH (SureFISH) mogą zaprojektować i zamówić dowolne sondy hybrydyzujące do dowolnego regionu na chromosomie z dokładnością do jednej pary zasad.