Części zamienne i akcesoria dostępne dla instrumentu Agilent 2200 TapeStation.

 

 

 

 

Analiza DNA z wykorzystaniem ScreenTape

Testy D1000 ScreenTape

Testy D1000 ScreenTape, system Agilent 2200 TapeStation  oraz TapeStation 4200 zostały zaprojektowane do celów analizy i rozdzielania bibliotek i fragmentów DNA o długości do 1000pz. Próbki DNA są ładowane, rozdzielane, wybarwiane i analizowane za pomocą jednego przycisku. Wybierz pomiędzy D1000 ScreenTape i High Sensitivity D1000 ScreenTape w zależności od czułości wymaganej w swoich badaniach.

 • Wykorzystaj test D1000 ScreenTape do analizy fragmentów DNA lub bibliotek o długości fragmentów od 35 do 1000 pz.
 • Idealny do oceny jakości próbki, niezbędnej w sekwencjonowaniu nowej generacji.
 • Wyniki gotowe w ciągu 1 -2 minut dla jednej próbki.
 • Wymagana ilość DNA to jedyne 2 μL, przy zachowaniu minimalnej detekcji na poziomie 5pg/ul.
 • Gotowe do użycia odczynniki pozwalają uniknąć ekspozycji na niebezpieczne substancje chemiczne i poprawiają powtarzalność uzyskiwanych wyników.
 • Częściowo zużyte odczynniki z zestawu ScreenTape mogą być wykorzystywane w późniejszych analizach – dzięki temu nie ma potrzeby grupowania próbek w duże partie przed rozpoczęciem procedury.

 

Analiza genomowego DNA z wykorzystaniem ScreenTape

Genomic DNA ScreenTape

Zestaw Agilent Genomic DNA ScreenTape w połączeniu z systemem Agilent TapeStation 2200 i Agilent TapeStation 4200 stanowi unikalną możliwość rozdzielania i analizy próbek DNA o wielkości przekraczającej 60 000 pz. Analizowany materiał genetyczny jest automatycznie ładowany, rozdzielany, wybarwiany i analizowany po wciśnięciu jednego przycisku.

 • ScreenTape Genomic DNA umożliwia analizę DNA od 200 do ponad 60 000 pz.
 • Kontrola jakości DNA standaryzowana za pomocą DNA Integrity Number (DIN).
 • Idealny do stosowania w sekwencjonowaniu nowej generacji i mikromacierzach CGH.
 • Wyniki dla jednej próbki gotowe w czasie krótszym niż 2 minuty.
 • Gotowe do użycia odczynniki pozwalają uniknąć ekspozycji na niebezpieczne substancje chemiczne i poprawiają powtarzalność uzyskiwanych wyników.

Scharakteryzuj swoje genomowe DNA

Testy Genomic DNA ScreenTape wykorzystujące technikę DNA Integrity Number (DIN), pozwalają na szacowanie integralności gDNA pochodzącego z wielu zróżnicowanych źródeł, włączając w to próbki z tkanek utrwalonych w parafinie.

Ocena integralność próbek gDNA nie musi być dłużej określana poprzez subiektywną interpretację obrazu żelu lub elektroforegramu. Wartości DIN są przedstawione w systemie TapeStation Analysis poniżej każdego żelu a także w danych dotyczących poszczególnej próbki.
Dowiedz się więcej o DIN w nocie technicznej.

 

Analiza RNA z wykorzystaniem ScreenTape

RNA ScreenTape

Zestaw odczynników Agilent RNA ScreenTape umożliwia wydajną i rzetelną analizę całkowitego RNA pochodzenia eukariotycznego lub prokariotycznego, dostarczając informacje na temat jakości, ilości i wielkości badanych prób. Odpowiednik RNA Integrity Number (RINe) zapewnia natychmiastową i obiektywną ocenę degradacji całkowitego RNA, zarówno eukariotycznego jak i prokariotycznego.

 • Wyniki pojedynczej próbki otrzymywane w ciągu około 1 minuty.
 • Wykorzystanie wskaźnika RINew celu otrzymania dokładnej i obiektywnej oceny degradacji całkowitego RNA.
 • Gotowe do użycia materiały zapewniające doskonałą powtarzalność wyników.
 • Brak kontaminacji krzyżowych i przenoszenia materiału z innych prób.
 • Częściowo zużyte odczynniki z zestawu ScreenTape mogą być wykorzystywane w późniejszych analizach.
Analiza białek z wykorzystaniem ScreenTape

P200 ScreenTape

P200 ScreenTape jest zautomatyzowanym systemem służącym do kontrolowania jakości białek o wadze od 10 do 200 kDa, a jednocześnie umożlwiającym określenie wielkości białka, czystości produktu oraz porównanie różnych profili białkowych.

 • Gotowe do użycia materiały zapewniają dokładne i powtarzalne wyniki.
 • Analiza pojedynczej próbki białkowej w ciągu 1minuty.
 • Automatyzacja analizy eliminuje konieczność prowadzenia skomplikowanych i subiektywnych metod barwienia, wymaganych w standardowej procedurze SDS-PAGE.
 • Idealny do natychmiastowego monitorowania ekspresji białka, ponieważ częściowo wykorzystane reagenty ScreenTape mogą być użyte w późniejszym czasie.