Części zamienne i akcesoria dostępne dla systemu Bioanalyzer od firmy Agilent.

 

 

 

 

Zestaw do analizy DNA

Zestaw do analizy DNA

Zestaw do analizy DNA idealnie nadaje się do zautomatyzowanego procesu pomiaru wielkości i ilości produktu PCR, a także do oceny fragmentacji i restrykcji DNA.

 • Szeroki zakres dynamiki liniowej – wykrywanie produktów obecnych w śladowych ilościach, niespecyficznych amplifikacji.
 • Wysoka rozdzielczość – oddzielanie fragmentów różniących się o 5 pz.
 • Dokładny pomiar wielkości – normalizacja względem markerów wewnętrznych i drabinek.
 • Dokładny pomiar ilościowy i gwarancja powtarzalności – ilościowe porównywanie każdego fragmentu DNA z wewnętrznymi standardami.
 • Minimalne zużycie próbki - tylko 1 ul.

 

Zestawy High Sensitivity do analizy DNA

Zestawy High Sensitivity do analizy DNA

Zestawy High Sensitivity do analizy DNA pozwala analizować biblioteki DNA oraz pofragmentowane DNA.

 • Zwiększona czułość metody - wykrycie materiału już od 5 pg/ul.
 • Analiza złożonych próbek DNA – nawet od 100 pg/ul dla bibliotek DNA lub pofragmentowanego DNA.
 • Szerszy zakres dynamiki liniowej – wykrywanie produktów obecnych w mniejszych ilościach.
 • Analiza z rozmazów – pozwala określić zakres wielkości regionów zainteresowania.
 • Dokładny pomiar ilościowy i gwarancja powtarzalności – ilościowe porównywanie każdego fragmentu DNA z wewnętrznymi standardami.
 • Minimalne zużycie próbki – wymagany tylko 1 ul próbki.

 

Zestaw do analizy RNA

Zestaw do analizy RNA

Zestaw Bioanalyzer RNA wykorzystuje opatentowaną technologię RNA Integrity Number (RIN), używaną na szeroką skalę również w zastosowaniach przemysłowych i uznawaną za złoty standard w badaniach nad jakością RNA. Dzięki temu umożliwia wiarygodną i precyzyjną ocenę integralności RNA a także pomiar ilościowy przed wykorzystaniem RNA w kolejnych aplikacjach.

 • Maksymalna elastyczność - oszacowanie jakości całkowitego RNA, mRNA lub cRNA.
 • Minimalne wykorzystanie próbki – do analizy próbki potrzeba tylko 5 ng całkowitego RNA lub 50 pg całkowitego RNA.
 • RNA Integrity Number (RIN) – niezawodny standard porównawczy.
 • RNA Integrity Database (RINdb) – ogólnodostępne repozytorium zawierające setki sekwencji RNA dodawanych przez użytkowników.
 • Wykorzystanie materiałów wolnych od RNaz - w celu uniknięcia degradacji próbek podczas analizy.
 • Szybkie wyniki – analiza do 12 próbek w ciągu 30 minut.

 

 

Zestaw do analizy small RNA

Zestaw do analizy small RNA

Zestaw do analizy small RNA firmy Agilent zapewnia szybką i czułą analizę w celu określenia rozmiarów kwasów nukleinowych o wielkości w zakresie od 6 do 150 nukleotydów.

 • Wysoka rozdzielczość – odróżnienie miRNA od tRNA.
 • Minimalne zużycie próbki – wykorzystaj jedyne 50 pg oczyszczonego miRNA lub 10 ng całkowitego RNA do analizy w objętości 1 ul.
 • Szybsze i bardziej czułe wykrywanie małych RNA w porównaniu do żeli agarozowych i poliakrylamidowych.
 • Analiza całkowitego (10-100 ng/ul) lub frakcjonowanego RNA, a także próbek.

 

 

Zestaw do analizy białek

Zestaw do analizy białek

Zestawy Agilent Protein 80 i Agilent Protein 230 stanowią niezastąpione rozwiązanie do oceny stężenia białek, ich rodzaju i czystości. Nie wymagają do tego stosowania technik SDS-PAGE, barwienia ani obrazowania.

 • Dokładniejszy pomiar poprzez dobranie zestawu odpowiedniego do wielkości próbki.
 • Minimalne zużycie próbki - wymagane tylko 4 ul.
 • Szybkie rezultaty – zautomatyzowana analiza10 próbek w ciągu 30 minut.
 • Kompletna analiza danych – ocena rozmiaru, czystości i ilości próbki.
 • Czułość odpowiadająca wybarwianiu błękitem Coomassie`go.
 • Zgodny z regulacjami Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (21 CFR część 11) – aby spełnić wymogi GMP/GLP.

 

 

Zestaw High Sensitivity Protein Analysis

Zestaw High Sensitivity Protein Analysis

Zestaw High Sensitivity Protein 250 umożliwia detekcję białek już przy ilościach rzędu pikogramów. Ponieważ spełnia wszelkie wymogi stawiane przez ICH i FDA, idealnie nadaje się do rozwiązywanie najczęstszych problemów związanych z zapewnieniem oraz kontrolą jakości.

 • Gotowe do użycia – testy i zestawy odczynników wystandaryzowane fabrycznie.
 • Szybkie wyniki – w pełni zautomatyzowana analiza10-ciu próbek w ciągu 30 minut.
 • Czułość metody porównywalna do barwienia srebrem, czyli już od 1 pg/ul.
 • Szeroki zakres dynamiki liniowej oferujący cztery rzędy wielkości.
 • Detekcja zanieczyszczeń już od 0.05%.

 

 

Zestaw do identyfikacji komórek Cell Analysis

Zestaw do identyfikacji komórek Cell Analysis

Cell Analysis dostarczany przez firmę Agilent zawiera reagenty idealne do zastosowania w analizach dwukolorowej cytometrii przepływowej.

 • Łatwy w zastosowaniu – krótki czas instalacji bez regulacji parametrów instrumentu.
 • Elastyczność – analiza możliwa w szerokim zakresie parametrów fluorescencji komórkowej.
 • Dostępność gotowych testów oznacza łatwe przeprowadzenie procedury, a dla zapewnienia większej elastyczności - możliwość rozwoju protokołu.
 • Bardzo oszczędne wykorzystanie komórek (do 2500) - do analizy pierwotnych linii komórkowych i innych cennych komórek.
 • Szybkie wyniki - analiza sześciu próbek w 30 minut.
 • Automatyczna obróbka zapewnia przejrzyste podsumowanie wyników w postaci histogramów i wykresów gęstości populacji.